"DeOne" ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2548 ด้วยความมุ่งมั่นที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพ และยกระดับความสามารถของผู้บริหารองค์กรยุคใหม่ ในการที่จะนำทีมและองค์กรไปสู่เป้าหมายและวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้

เราเป็นผู้นำในด้านการฝึกอบรมและสัมมนาด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ (Executive Leadership Development) เราได้พัฒนาหลักสูตรจากองค์ความรู้และประสบการณ์ในการทำงานจริงจากองค์กรชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ ทำให้หลักสูตรฝึกอบรมของเรามีพื้นฐานจากเหตุการณ์จริง

เรามุ่งเน้นหลักสูตรที่มีคุณภาพสูง และสามารถนำไปใช้ในการทำงานจริงได้อย่างเหมาะสม นอกจากหลักสูตรการฝึกอบรมและสัมมนาด้านการพัฒนาภาวะผู้นำแล้ว เราได้เพิ่มบริการที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น เพื่อที่จะช่วยลูกค้าของเราในการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

LEADING ORGANIZATION

SHARED VISION
BUILDING VALUE & CULTURE
LEADING CHANGE
RISK MANAGEMENT

LEADING FUNCTION

STRATEGIC EXECUTION
MANAGING PERFORMANCE
EMPOWERMENT & DELEGATION
PROJECT MANAGEMENT

LEADING TEAM

MANAGING TEAM & CONFLICT
SMARTER COMMUNICATION
COACHING FOR TEAM PERFORMANCE
RECOGNITION & MOTIVATION

NEW LEADER

DISCOVER YOUR LEADERSHIP POWER
GOAL SETTING & TIME MANAGEMENT
POSITIVE THINKING & CAN DO ATTITUDE
MOTIVATING & ENCOURAGING YOURSELF

ดร.ชัยพัชร์ เลิศรักษ์ทวีกุล
ดร.ชัยพัชร์ เลิศรักษ์ทวีกุล

การศึกษา

 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ปริมาณวิเคราะห์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์และการเงินระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
 • Certificate in Leadership coaching, Leadership Management International, USA
 • Certificate in advanced Negotiation Skills, VFM Associates, UK
 • Certificate in Social and Economics Development, Beijing University
 • Certificate in the “Art & Science of Appreciative Coaching”, Assumption University

ประวัติการทำงาน

 • บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (SCG)
 • บริษัท ผลิตภัณท์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด (CPAC)
 • บริษัท เอกชัยดิสทริบิวชั่น จำกัด (Tesco Lotus)
 • บริษัท ลาฟาร์จสยามรูฟฟิ่ง จำกัด (Lafarge Siam Roofing)

หัวข้อที่บรรยาย

 • การพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับผู้จัดการ (Leadership Development for manager)
 • การบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Performance Management)
 • การนำตนเอง (Self-Leadership)
 • การนำทีมงาน (Team-Leadership)
 • เทคนิคการอ่านสไตล์คนด้วยแนวคิด DISC (People Insight by DISC)
 • การกำหนดเป้าหมายและจัดลำดับสำคัญ (Goal setting and priority)
 • การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ (Time Management)
 • การพัฒนาความคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking)
 • การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (Problem solving and decision making)
 • การบริหารคนอย่างมืออาชีพ (People Management)
 • การทำงานเป็นทีมสำหรับผู้บริหาร (DAVINCI CODE)
 • ก้าวสู่การเป็นโค้ชมืออาชีพ (Coach the Coach)
 • การสร้างจิตสำนึกรักองค์กร (Ownership)

ประสบการณ์บรรยาย

 • บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท เอสซีจี เทรดดิ้ง จํากัด
 • บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด
 • ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิตจำกัด (มหาชน)
 • บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย)
 • บริษัท วอลโว่ คาร์ ประเทศไทย จำกัด
 • บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด
 • บริษัท เดอะแพลทินัม กรุ๊ปจำกัด (มหาชน)
 • บริษัท มาลี สามพราน จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด (มหาชน)
 • บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท คิง เพาเวอร์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 • บริษัท โกลว์ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท กัลฟ์ เจพี จำกัด
 • บริษัท ซียูอีแอลจำกัด
 • บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด
 • บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)
 • บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด
 • บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท วอยซ์ ทีวี จำกัด
 • บริษัท ธารารมณ์เอสเตท จำกัด
อาจารย์ทัศน์ จารุศักดิ์ศรี
อาจารย์ทัศน์ จารุศักดิ์ศรี

การศึกษา

 • ปริญญาโท-วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (จิตวิทยาการให้คำปรึกษา)
 • ปริญญาโท-MBA (International Program)
 • ปริญญาตรี-วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมไฟฟ้า)

ประสบการณ์ทำงาน

 • บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • Group Operation Manager (Plants Operation and Supply Chain)
 • บริษัท โจตันไทย จำกัด
 • Technical Director (Factory and Supply Chain)
 • บริษัท สยามการ์เดียน จำกัด
 • Production Division Manager
 • Warehouse Manager
 • Technical & Engineering Manager
 • Production Shift Manager
 • Senior Engineer
 • การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 • Section Head

หัวข้อที่บรรยาย

 • เรียนรู้ผู้นำ 4 มิติ
 • Coaching เครื่องมือผู้บริหารยุคใหม่
 • บริหารงาน บริหารคน
 • Change Management
 • การบริหารความขัดแย้ง
 • เข้าใจคน พัฒนาตน พัฒนาทีม
 • การบริหารความเครียด
 • เรียนรู้การโปรแกรมสมองด้วยตนเอง -NLP
 • ผู้ช่วยผู้บริหารมืออาชีพ
 • True Team สร้างได้อย่างไร
 • Advance NLP intervention
 • Project Management
 • TQM related courses
 • Business Concept Development Program
 • Management Development Program
 • Lean Manufacturing System
 • Supply Chain Management

ประสบการณ์บรรยาย

 • ธนาคาร Tisco
 • บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด
 • บริษัท เอสยูที ซีวิล (ไทยแลนด์) จำกัด
 • บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
 • บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (Dtac)
 • บจก. ฟอสเตอร์ วีลเลอร์ (ประเทศไทย)
 • บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (SCG)
 • บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย)
 • บริษัท สยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด (COTTO)
 • บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ดร.อัจฉริยะ อุปการกุล
ดร.อัจฉริยะ อุปการกุล

การศึกษา

 • ปริญญาเอกด้านการพัฒนาองค์กร จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (Ph.D.OD, Assumption University)
 • ปริญญาโททางการเงิน The University of New South Wales, Sydney, Australia
 • Certificate IV in Business, Cambridge Business College, Australia
 • ปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำงาน

 • ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ นอร์ทอีส จำกัด ( ในเครือ Land & Houses)
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายDavid Jones Ltd., Sydney, Australia
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายผู้แทนจาหน่าย บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (Siam Cement Group: SCG)

ความเชี่ยวชาญ

 • การพัฒนาภาวะผู้นำพลังบวก (Appreciative Leadership)
 • การพัฒนาตนเอง (Positive Self- Development)
 • การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์กรทางธุรกิจ
 • การวางแผนทางการตลาด
 • การ Coaching ผู้นำ

หัวข้อที่บรรยาย

 • ผู้นำพลังบวก (Appreciative Leadership)
 • ภาวะผู้นำและกลยุทธ์ผู้นำทางธุรกิจ
 • การพัฒนาความคิดเชิงบวก
 • การพัฒนาองค์กรแห่งความสุข ด้วย AI
 • การเขียนแผนธุรกิจ
 • การวางแผนการขายและการพยากรณ์ยอดขาย
 • เทคนิคการขายอย่างมืออาชีพ
 • การบริหารข้อมูลงานขายและการตลาด
 • การวางแผนการตลาดเชิงกลยุทธ์
 • ยอดนักบริการมืออาชีพ
 • กลยุทธ์การสร้างตราสินค้า
 • การบริการเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า

ประสบการณ์บรรยาย

 • การประปานครหลวง
 • บ.โรส มีเดียแอนด์เอ็นเตอร์เทนเม้นต์
 • บจก. ขอนแก่นบริวเวอรี่ (ในเครือบุญรอดฯ)
 • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
 • บจก. นานดี อินเตอร์เทรด
 • บจก. เชลล์ ประเทศไทย
 • สถาบันฝึกอบรม ดีวัน เทรนนิ่ง
 • สถาบันวิชาการทีโอที
 • การสื่อสารแห่งประเทศไทย
 • ธนาคารแห่งประเทศไทย (ขอนแก่น)
 • บ.แลนด์แอนเฮ้าส์นอร์ทอีส จก.
 • มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • AIS

 

ดร.ตรรกะ เทศศิริ
ดร.ตรรกะ เทศศิริ

การศึกษา

 • ปริญญาตรี  นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาเอก เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

 • ปี 2550-2558
  • วิทยากรหลักสูตร Professional Presentation สถาบันพัฒนาบุคลิกภาพ John Robert Powers
  • วิทยากรอิสระเจ้าของหลักสูตร SHIFT Your Presentation, SHIFT Your Public Speaking, SHIFT Your Persuasion และ SHIFT The Trainer ให้กับองค์กรภาครัฐและเอกชน
  • ที่ปรึกษาด้านการพรีเซนท์โครงการ การพรีเซนท์ของผู้บริหาร เช่น งานประชุมผู้ถือหุ้น งานเปิดตัว ฯลฯ อาจารย์พิเศษ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • อาจารย์พิเศษ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  • อาจารย์พิเศษ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 • ปี 2543-2549
  • ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาและวิจัยตราสินค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  • อาจารย์ประจําสัญญาจ้าง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • ปี 2542-2548
  • กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอสไตล์ โปรเจ็คท์ จํากัด
  • ผู้ให้บริการออกแบบสื่อพรีเซนเทชั่นสําหรับองค์กร
 • ปี 2535-2539
  • ครีเอทีฟ ก้อปปี้ไรเตอร์ บริษัท เดนท์สุ (ประเทศไทย) จํากัด

ความเชี่ยวชาญ

 • ที่ปรึกษาด้านการออกแบบพรีเซนเทชั่น
 • นักพรีเซนท์งานมืออาชีพ
ดร.ปรัชญา ปิยะมโนธรรม
ดร.ปรัชญา ปิยะมโนธรรม

การศึกษา

 • ปริญญาเอก ด้านจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาโท จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ Golden Gate university, San Francisco
 • ปริญญาตรี จิตวิทยาการให้คำปรึกษาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการทำงาน

 • รองคณบดีและอาจารย์ประจำภาควิชา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • นักจิตวิทยาการบริการปรึกษา โรงพยาบาลสุขุมวิท
 • วิทยากรฝึกอบรมด้านการไกล่เกลี่ย ให้กับ หน่วยงานภาครัฐ เช่น สถาบันพัฒนา ข้าราชการตำรวจ  และข้าราชการตุลาการ สำนักระงับข้อพิพาท ศาลยุติธรรมสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ศูนย์สันติวิธี สำนักงานกระทรวงสาธารณสุขศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
 • ที่ปรึกษา/วิทยากรฝึกอบรม ด้านการพัฒนาองค์กรของบริษัทชั้นนำ
 • รักษาการคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • กรรมการกลางสมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย
 • ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย โฮล์ดิ้ง
 • ที่ปรึกษา บริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงไทย

หัวข้อที่บรรยาย

 • จิตวิทยาการไกล่เกลี่ย
 • การจัดการความขัดแย้ง
 • Training The Trainer
 • ทักษะการให้คำปรึกษาในองค์กร
 • EQ และการบริหารความเครียด
 • การพัฒนาบุคลิกภาพ
 • The Secret
 • จิตวิทยาการบริการ
 • จิตวิทยาการขาย
 • พฤติกรรมผู้นำ
 • การทำงานเป็นทีมและทักษะการสื่อสาร
 • ทักษะการแก้ปัญหาและตัดสินใจ
 • การสร้างแรงจูงใจและปรับเปลี่ยนเจตคติในการทำงาน
 • จิตวิทยาโน้มน้าวด้วยเทคนิค NLP
 • จิตวิทยาการสร้างแรงจูงใจ
 • จิตวิทยาการบริหารทีมงาน
 • จิตวิทยาการครองใจผู้ใต้บังคับบัญชา

ประสบการณ์บรรยาย

 • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 • มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 • สมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย
 • สมาคมสุขภาพจิต
 • สำนักงานเลขาการสภาผู้แทนราษฎร
 • สถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ
 • กรมบังคับคดี
 • สำนักงานตุลาการศาลยุติธรรม
 • โรงพยาบาลชัยภูมิ
 • โรงพยาบาลท่าม่วง
 • บริษัทBEC (ช่อง 3)
 • โรงพยาบาลเปาโล เมมโมเลี่ยน
 • บริษัทฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ บริษัท CP ALL
 • บริษัท Advance Info (AIS)
 • บริษัท โฮมโปร จำกัด
 • บริษัท CPF
 • บริษัทไทยเบฟเวอเรจ
 • บริษัท ปตท จำกัด(มหาชน)
 • สถาบันพัฒนาบุคลิกภาพ John Robert Power
 • เดอะมอลล์กรุ๊ป
 • บริษัท เครือซีเมนต์ไทย
 • โรงแรมโอเรียนเต็ล
 • บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท นำตาลมิตรผล
ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา
ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา

การศึกษา

 • ปริญญาเอก การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาจิตวิทยการการให้คำปรึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณทิต สาขาจิตวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (ได้รางวัล Dean’s list)
 • ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาจิตวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1)

ประวัติการทำงาน

 • นักจิตวิทยา ให้คำปรึกษา ณ คลินิกพิเศษ โรงไฟฟ้าบางปะกง
 • ผู้ช่วยดร.วัลลภ ปิยะมโนธรรม ศูนย์ให้คำปรึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • กรรมการสโมสรจิตวิทยา
 • ที่ปรึกษาโครงการ บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
 • ที่ปรึกษาสำนักงานงานตำรวจแห่งชาติ
 • ที่ปรึกษา รายการ “หัวใจใกล้กัน” (ผลิตโดยบริษัทซูเปอร์จิ๋วร่วมกับ สสส.)
 • ที่ปรึกษาบริษัท Human dynamic, True Learning
 • ที่ปรึกษา ศูนย์แนะแนว มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • อาจารย์ประจำ สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย และเป็นประธานโครงการศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หัวข้อที่บรรยาย

 • การปรับสร้างพลังบุคลิก พัฒนาศักยภาพภายใน
 • จิตวิทยาแห่งการสร้างสุข
 • การบริหารจัดการความโกรธ
 • การพัฒนา I.Q. AQ. EQ. และ “Q” อื่นๆ สู่ความสำเร็จ
 • ศาสตร์และศิลป์แห่งการหัวเราะบำบัด
 • Work & life Balance
 • เทคนิคการผ่อนคลายความเครียด
 • การแปลงพลังลบเป็นพลังบวก
 • การสร้างแรงบันดาลใจ เพิ่มพลังชีวิต
 • ความคิดสร้างสรรค์
 • การฝึกจินตภาพ พลังสร้างสรรค์ ฐานความสำเร็จ (Power of Creative Visualization)
 • ปรับความคิด ชีวิตเปลี่ยนลิขิตชีวิต ก้าวสู่แถวหน้า (Life enhancing , creating yourself)
 • หัวข้ออื่นๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพมนุษย์

ประสบการณ์บรรยาย

 • ธนาคารกสิกรไทย
 • บริษัทเอสโซ่ ประเทศไทย
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 • บริษัท บางจาก
 • บริษัท วิทยุการบิน
 • ธนาคารกรุงไทย
 • SCGAcademy
 • โรงพยาบาลกรุงเทพฯ
 • ธนาคารยูโอบี
 • บริษัท สยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ
 • ธนาคาร LHbank
 • โรงพยาบาลพญาไท
 • บริษัทซูเปอร์จิ๋ว
 • โรงแรมโอเรียนเต็ล
 • บริษัทหลักทรัพย์ธนชาติ
 • บริษัท Rockworthfurniture
 • มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา
 • บริษัทโตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์)
 • มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
 • บริษัทยูนิลิเวอร์ ประเทศไทย
 • ศูนย์ฝึกอบรมโตโยต้า
 • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
 • บริษัท Abbott
 • โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า
 • เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 • สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • ศูนย์สาธารณสุขในเขตต่างๆ
 • การประปาส่วนภูมิภาค
 • สำนักเลขาธิการวุฒิสภา
 • ศาลปกครอง
 • กรมป่าไม้
 • สภากาชาดไทย
ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา
ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

การศึกษา

 • โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พญาไท
 • บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • พาณิชยศาสตร์มหาบัณฑิต MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาเอก การบริหารธุรกิจ จากสหรัฐอเมริกา
 • Ph.D. in Management, American University of Human Sciences,USA

ประวัติการทำงาน

 • บริษัท ลักกี้ สตาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัทโอสถสภา จำกัด
 • บริษัท เนสเล่ย์ ประเทศไทย จำกัด
 • บริษัท ยิลเลตต์ประเทศไทย จำกัด
 • บริษัท เป็ปซี่โคล่า อินเตอร์เนชั่นแนล เซ้าท์อีสเอเชีย จำกัด
 • บริษัท พร๊อคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล จำกัด (พี แอนด์ จี)
 • บริษัท ทีโอเอ จำกัด
 • บริษัท โฟร์โมสต์ ฟรีสแลนด์ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

 

หัวข้อที่บรรยาย

 

 • การขายเชิงรุก
 • การวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าและการจูงใจในการขาย
 • การขายความคิดและการขายแบบที่ปรึกษา
 • การขายให้ลูกค้ารายใหญ่
 • การบริหารทีมขาย
 • การจัดการข้อโต้แย้งและปิดการขายภาคปฏิบัติ
 • การบริหารทีมขาย, การสอนงานการขายและสร้างความเป็นผู้นำ
 • การสร้างทัศนคติเชิงบวกให้ทีมขายและการตลาด
 • การสร้างความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมและความคิดเชิงบวกในการทำงาน
 • การเจรจาต่อรองในการขายและจัดซื้อ
 • การเจรจาต่อรองขั้นสูง การตลาดเชิงกลยุทธ์
 • การบริหารเชิงกลยุทธ์
 • จิตวิทยาการบริหาร, การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM)
 • การบริหารประสบการณ์ลูกค้า (ERM)
 • สูตรCustomer Careในการรักษาลูกค้า
 • การช่วงชิงลูกค้าสำคัญกลับคืน

ประสบการณ์บรรยาย

 • สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย (MAT)
 • สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)
 • สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (สสท)
 • สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SME (ISMED)

 

ดร.ธนาวิชญ์ จินดาประดิษฐ์
ดร.ธนาวิชญ์ จินดาประดิษฐ์

การศึกษา

 • มิถุนายน 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต รัฐประศาสนศาสตร์ ดุษฎีบัณฑิต ดุษฎีนิพนธ์ : การพัฒนายุทธศาสตร์การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารประเทศในหลายมิติ
 • กันยายน 2536 – กรกฎาคม 2537 Bentley College Master of Science in Business Economics Master Research : Environmental Economics in Equity Issues – The Study of the Interstate Transportation of Hazardous Waste in the State of New England
 • กันยายน 2533 – ธันวาคม 2534 Boston University Master of Science in Administration Concentration in International Commerce
 • มิถุนายน 2529 – พฤษภาคม 2532 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขา คณิตศาสตร์

ประวัติการทํางาน

 • ตุลาคม 2549 – กันยายน 2550 ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ด้านการวางแผนพลังงานระดับประเทศ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงพลังงาน ศึกษา วิเคราะห์ และวางแผนพลังงาน พิจารณาเสนอแนะ เพื่อประกอบ การกาหนดนโยบายพลังงาน ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์แก่ผู้บริหารระดับสูง ถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีต่างๆ ให้กับบุคลากรของกระทรวงพลังงาน
 • มกราคม 2547 – มกราคม 2548 กระทรวงศึกษาธิการ ที่ปรึกษาผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้คาปรึกษาด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของระบบข้อมูล ให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการกระทรวง
  (Ministry Operation Center)
 • มกราคม 2544 – ธันวาคม 2547 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะวิทยาศาสตร์ ที่ปรึกษาคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ พัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษากับสถาบันการศึกษาต่างประเทศสร้างกิจกรรมสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า พัฒนาหลักสูตรนวัตกรรมเชิงวิทยาศาสตร์ให้แก่อุตสาหกรรมไทย
 • กุมภาพันธ์ 2541 – กันยายน 2543 องค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน (ปรส.) แผนกสื่อสารและการตลาด สำนักจัดการสินทรัพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ พัฒนากลยุทธ์การขายสินทรัพย์ของสถาบันการเงินที่ถูกระงับกิจการ 56 แห่ง พัฒนากระบวนการขายสินทรัพย์ของสถาบันการเงินที่ถูกระงับกิจการ 56 แห่ง ประสานงานและติดต่อสื่อสารระหว่าง ปรส. และผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึงลูกหนี้ และเจ้าหนี้ของสถาบันการเงินที่ถูกระงับกิจการ กระทรวงการคลัง และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
 • เมษายนมิถุนายน 2540 Thai Rating and Information Services (TRIS) ฝ่ายวิจัยเศรษฐกรพัฒนาและจัดทำรายการวิเคราะห์ตลาดตราสารหนี้ในประเทศไทย

ความเชี่ยวชาญ

 • การพัฒนากระบวนการทำงาน (Business Process Development) 
 • การพัฒนาระบบการจัดการความรู้ในองค์กร (Knowledge Management System)
 • การบริหารจัดการกลยุทธ์ด้านจริยธรรมในองค์กร : การลงทุนทางสังคม
  (Corporate Ethic Strategic Management : Corporate Philanthropy)
 • การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System) 
 • การสร้างความร่วมมือในด้านกลยุทธ์ระหว่างประเทศ (International Strategic Alliance) 
 • การบริหารจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Management) 
 • การสร้างความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชน (Public Private Partnership)

 

 

 

ว่าที่ร้อยตรี วีรชัย โมกขเวศ
ว่าที่ร้อยตรี วีรชัย โมกขเวศ

การศึกษา

 • ระดับปริญญาตรี สารสนเทศศาสตร์ สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 •  ระดับปริญญาโท วิทยาการจัดการ แขนงวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประวัติการทำงาน

 • บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลควอลิตี้แมเนจเม้นท์ จำกัด ตำแหน่ง Project Training Manager                                                       สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • เป็นผู้บริหารโครงการฝึกอบรมของนักบริหารระดับต้น นักบริหารระดับกลาง และ หลักสูตรอื่นๆของกระทรวงการคลัง           กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต มากว่า 5 ปี
 • เป็นทีมงานวิทยากรในการประเมินผลโครงการต่างๆของภาครัฐ อาทิเช่น โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุข, โครงการหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์,โครงการ วิสาหกิจชุมชน เป็นต้น
 • เป็นวิทยากร / ผู้นาสัมมนา ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร ทั้งของภาครัฐและเอกชน

หัวข้อที่บรรยาย

 • คิดเป็นทีม รู้สึกเป็นทีม และทำงานเป็นทีม
 • การพัฒนาบุคลากรด้วยการปฏิบัติงานข้ามสายงาน
 • การเสริมสร้างภาวะผู้นำและการพัฒนาทีมงาน
 • Customer Service Excellence
 • การทำงานเป็นทีมและการเสริมสร้างจิตสำนึกที่ดีต่อองค์กร
 • นวัตกรรมการบริการ
 • สื่อสารและการประสานงานภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

ประสบการณ์บรรยาย

 • บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
 • บริษัท ภาคใต้เชื้อเพลิง จากัด (มหาชน)
 • บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
 • SCG Chemicals
 • การรถไฟแห่งประเทศไทย
 • กระทรวงการคลัง
 • กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งชาติ.(สวทช)
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • กองบังคับการอำนวยการ ตำรวจภูธรภาค 1
 • บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)(DTAC)
 • ธนาคารกรุงไทย
 • ธนาคารกสิกรไทย
 • สถาบันดนตรี KPN
 • บริษัท เอ็ม บี เค จากัด (มหาชน)
 • บริษัท ไมก้า กรุ๊ป
 • บริษัท PRTR Recruitment And Outsourcing Thailand
 • บริษัท ร็อตต้าฟาร์ม (ประเทศไทย) จากัด
 • บริษัท ไทยยูเนี่ยนโฟรเซ่น โปรดักส์ จากัด (มหาชน)
 • บริษัท พาราไดซ์ พาร์ค จากัด
 • บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จากัด
 • สำนักงานสลากกินแบ่ง
 • ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
อาจารย์วสันต์ ฤทธิ์มนตรี
อาจารย์วสันต์ ฤทธิ์มนตรี

การศึกษา

 • ครุศาสตร์บัณฑิต สถาบันราชภัฏจันทร์เกษม สาขาบริหารการศึกษา
 • รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สาขาการบริหารจัดการภาครัฐและภาคเอกชน         จัดการภาครัฐและภาคเอกชน
 • ปัจจุบันกำลังศึกษาปรัญญาดุษฏีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

ประวัติการทำงาน

 • กรรมการผู้จัดการ บริษัทมีดี สกอล่าร์ เทรนนิ่ง แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
 • ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ห้างสรรพสินค้าแฟรี่ พลาซ่า จ.ขอนแก่น
 • ฝ่ายโฆษณา ห้างสรรพสินค้าแฟรี่ พลาซ่า จ. ขอนแก่น
 • MAKE-UP ARSTIST ให้กับเครื่องสาอาง REVLON
 • เจ้าหน้าที่อบรมการแต่งหน้าให้กับผู้เข้าประกวดนางสาวไทย ปี พ. ศ.2532-2538  และให้แนวคิด,สีสันการแต่งหน้าสำหรับผู้เข้าประกวดนางสาวไทย ปี 2537
 • MAKE-UP ARTIST ให้กับฝ่ายการตลาด เครื่องสาอาง 4 Brand ได้แก่ เฟสก้า ,ปิแอร์ การ์แดงส์ , โมเมนต้า                   และ เดอ มาเบรนด์ ของ บ.แพนคอสเมติกส์
 • MAKE-UP ARTIST ให้กับเครื่องสาอางเอสเต้ ลอเดอร์
 • ฝ่ายแฟชั่น (สไตลิสต์) นิตยสารเปรียว

หัวข้อที่บรรยาย

 • Men’s Grooming
 • การแต่งกายที่เหมาะสม สำหรับสุภาพบุรุษ
 • เทคนิคการขาย, การบริการด้วยใจ, การพัฒนาคน, บุคลิกภาพที่ดีสำหรับนักขาย
 • ทักษะและมารยาทในการใช้โทรศัพท์ และเทคนิคการบริการอย่างประทับใจของ CALL CENTER
 • Master of Advanced Management
 • พลิกหมองเป็นขาวพลิกหาสาวโอโม่
 • งานบริการและการพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีสำหรับนักขาย
 • การโน้มน้าวและการจูงใจ
 • การพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีสำหรับนักบริหารระดับสูง
 • เทคนิคการบริการให้โดนใจลูกค้าและบุคลิกภาพที่ดีสำหรับนักขาย
 • CALL CENTER มืออาชีพ
 • บุคลิกภาพที่ดีเพื่องานบริการ
 • บุคลิกภาพดูดี ไม่ต้องเดี๋ยว
 • เทคนิคการขายการบริการด้วยใจและการทำงานเป็นทีม
 • การแต่งหน้าและการพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีสำหรับนักขาย
 • การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของบุคลากรเพื่องานบริการ
 • เทคนิคการพูดในที่สาธารณะและการพูดในที่ประชุม
 • การเสริมบุคลิกภาพสร้างภาพลักษณ์สำหรับนักบริการมืออาชีพ
 • การสร้างภาพลักษณ์และการบริการที่เหนือความคาดหมาย
 • การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของบุคลากรเพื่องานบริการ
 • การพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีสำหรับข้าราชการยุคใหม่
 • การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับนักบริหาร
 • การเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดีเพื่อเยาวชน
 • เทคนิคการแต่งหน้าและการดูแลผิวพรรณ
 • บุคลิกคลิกใจคน

ประสบการณ์บรรยาย

 • สถาบันพัฒนาบุคลิกภาพ จอห์นโรเบิร์ต เพาเวอร์ส
 • สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)
 • หอการค้าไทยและสมาคมหอการค้าแห่งประเทศไทย
 • บริษัท เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ เซอร์วิส จำกัด
 • บริษัท เอชอาร์เซ็นเตอร์ จำกัด
 • บริษัท อินโนเวชั่น เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
 • บริษัท CENTRAL Restaurants Group
 • บริษัทในกลุ่ม NEO Group จำกัด
 • บริษัทโทเทิ่ล แอ๊คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (DTAC)
 • บริษัท CP ALLจำกัด (มหาชน)
 • บริษัทยูนิ ลีเวอร์ไทยโฮล์ดิ้ง จำกัด
 • บริษัทในกลุ่ม สหเอเชีย GROP จำกัด (เครื่องสำอางZA)
 • สายการบิน นกแอร์
 • บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา
 • บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด
 • บริษัทในกลุ่ม PRIMA GOLD INTERNATIONAL.CO, LTD
 • มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • ร้านของฝากพรทิพย์ จ. ภูเก็ต
 • มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • บริษัท มหพันธ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทพี เค การ์เมนต์ (อิมพอร์ต – เอกซ์พอร์ต) ผลิตภัณฑ์ MC ยีนส์
 • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทแอมเวย์ ประเทศไทย (จำกัด)
 • หอการค้าไทย (TCC)
 • บริษัทไทยพาณิชย์ นิวยอร์คไลฟ์ ประกันชีวิต
 • บริษัทอาคเนย์ ประกันชีวิต
 • บริษัทไทยประกันภัย จำกัด
 • บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
 • โรงแรมแพนแปซิฟิค กรุงเทพฯ
 • บริษัทบุญรอดบิวเวอร์รี่ จำกัด
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัด (มหาชน)
 • กระทรวงแรงงาน
 • ศูนย์เยาวชนวัดโสมนัส
 • กระทรวงศึกษาธิการ
 • กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • เทศบาล นครขอนแก่น จ.ขอนแก่น
 • เทศบาล เมืองบึงยี่โถ อ.ธัญญบุรี จ.ปทุมธานี
 • ศูนย์เยาวชนเวรุฬาชิน
 • การท่าเรือแห่งประเทศไทย
 • บรรษัทสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย)
 • สถาบันพัฒนาบุคลิกภาพจอห์นโรเบิร์ต เพาเวอร์ส
 • บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท เซ็นทรัลมาร์เก็ตติ้ง
อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล

การศึกษา

 • ปริญญาโท Master of Business Administration (M.B.A)
 • ปริญญาตรี Bachelor of Science Program (B.Sc.)

ประวัติการทำงาน

 • ผู้บรรยายด้านการตลาดให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
 • ที่ปรึกษาบริษัทเอกชนด้านหลักสูตรต่างๆ

หัวข้อที่บรรยาย

 • การขายแบบที่ปรึกษา
 • การขายแบบRelationship
 • การจัดการด้านการขาย
 • เทคนิคการเจรจาต่อรอง
 • การบริหารการขายในชีวิตประจำวัน
 • การสร้างการพัฒนาการขายด้วยตนเอง 7 Step
 • การปิดการขาย
 • การจัดการอารมณ์และความเข้าใจในการ บริการ การแสดงและควบคุมท่าทางในการให้บริการ
 • บุคลิกภาพนักขายมืออาชีพ
 • ทักษะการออกบูทขายเทคนิคการบริการที่เป็นเลิศ
 • การสร้างกระบวนการ Service Mind
 • การจัดการกับข้อร้องเรียน
 • การสร้าง Service Story ในการบริการ

ประสบการณ์บรรยาย

 • บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
 • ธนาคารกสิกรไทย
 • บมจ. ธนาคารกรุงไทย
 • บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
 • Dutch Mill
 • NISSAN
 • บริษัท พาราไดซ์ ปาร์ค ช๊อปปิ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ปริญสิริ จากัด (มหาชน)
 • KATOEN NATIE GROUP COMPANY
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

 

 

ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์
ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์

การศึกษา

 • Ph.D Sociology (ICCR Scholarship ทุน กพ. ICCR จิตวิทยาสังคม 1998)
 • M.A. Sociology (Honour) เกียรตินิยม (ทุนรัฐบาล) 1996
 • พธ.บ. มนุษยศาสตร์ จิตวิทยาสังคม (English Major) จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

 • คณบดีคณะสังคมศาสตร์ และอาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • ที่ปรึกษาโครงการ ESSO Challenge บริษัท เอสโซ่ ประเทศไทย
 • ประธานผู้สอนหลักสูตร E-Learning ของ สานักงาน กพร.(สำนักงานคณะกรรมการ ข้าราชการพลเรือน)
 • กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

หัวข้อที่บรรยาย

 • Management Skills

– Leadership and Teamwork

– Effective Team Building

– Supervision Skill

– Change Management

– Time Management

– Innovative Thinking

 • Soft Skills

– Self Management

– Service Mind

– Self esteem

 • Boots up Your Inspiration Skill

– Unity Concept

– Sense of Belonging

– Train the Trainer

– Effective 9 habits

– ปลุกพลังสร้างมิตรภาพในการทางาน

– Effective EQ Management

– Positive Thinking

 

 

อาจารย์ลินดา ติกกะวี
อาจารย์ลินดา ติกกะวี

การศึกษา

 • Simmons College Boston, United States, Master Degree of Business Administration – Major in General Administration
 • Bangkok University, Bangkok, Thailand, Bachelor Degree of Communication Arts – Major in Journalism
 • Assumption Commercial College, Bangkok, Thailand, Diploma of Commercial College
 • St. Joseph Convent School, Bangkok, Thailand, Junior High School Diploma

ประวัติการทำงาน

 • True Corporation PLC
 • U5OpportunityKnocks (Thailand) Ltd. (ATL & BTL)
 • OgilvyOne Worldwide (CRM, Digital Marketing)
 • Lowe Limited
 • Lowe Indonesia
 • Lowe Limited
 • Coca – Cola Thailand
 • Lowe Lintas & Partners
 • Dentsu Young & Rubicam
 • Siam Inter-Continental Hotel

หัวข้อที่บรรยาย

 • Personality for Success
 • Professional Image & Communication
 • Dialogue (สุนทรียสนทนา)
 • Coaching & Communication

ประสบการณ์บรรยาย

 • Member of ICF (International Coach Federal)
 • Certified Master NLP Practitioner of Neuro-Linguistic Programming – Approved by The American Board of NLP, USA
 • Certified NLP Practitioner of Neuro-Linguistic Programming – Approved by The American Board of NLP, USA
 • Certified Practitioner of Neuro-Linguistic Programming – by The society of Neuro-Linguistic Programming

 

อาจารย์ไพบูลย์ ล้วนวรวัฒน์
อาจารย์ไพบูลย์ ล้วนวรวัฒน์

การศึกษา

 • ปริญญาโททางด้านการตลาด (MSIMC: Master of Science in Integrated Marketing Communications)              Loyola University U.S.A
 • ปริญญาตรีทางการตลาด (Business Administration: Marketing) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำงาน

 • ที่ปรึกษาและวิทยากรบรรยายในหลักสูตร CRM การขาย การตลาด การให้การบริการศิลปะการโน้มน้าวใจและจูงใจ           และการเจรจาต่อรอง ทั้งธุรกิจค้าปลีกและธุรกิจภาคอุตสาหกรรมต่างๆ
 • ที่ปรึกษาทางธุรกิจ
 • ผู้จัดการเขต บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
 • ผู้จัดการบัตรเครดิตเติมน้ามัน บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
 • ผู้ดูแลการจัดส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมในประเทศสิงค์โปร์ และฮ่องกง
 • ที่ปรึกษาทางด้านงานขาย และการตลาดให้แก่ หลายองค์กรธุรกิจ เช่นร้านค้าปลีก สะดวกซื้อ ปิโตรเลียม ร้านอาหาร เป็นต้น

หัวข้อที่บรรยาย

 • การขาย และ การการเจรจาต่อรอง
 • การบริหารงานขายให้ถึงเป้าหมาย
 • การวิเคราะห์และการวางแผนการขาย
 • การประยุกต์ใช้เครื่องมือทางการตลาด
 • การส่งเสริมการขาย
 • การบริหารช่องทางการจัดจาหน่าย
 • การดูแลตัวแทนจาหน่าย
 • การวางแผนทางด้านการตลาด

ประสบการณ์บรรยาย

 • บริษัท ทรู คอปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
 • บริษัท มิซูมิชิ กันยง วัฒนา จากัด
 • บริษัท สีกัปตัน จากัด
 • บริษัท เวอร์จินเรดิโอ (ประเทศไทย) จากัด
 • บริษัท ไทยประกันภัย จากัด
 • บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จากัด
 • บริษัท เลนโซ่วิล จากัด
 • บริษัท สมาชิกส่งเสริม จากัด
 • บริษัท ทรูวิชั่น จากัด
 • กรมชลประทาน
 • บริษัท มรกต จากัด
 • ธนาคาร กสิกรไทย
 • โครงการต่างๆ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • โครงการพัฒนาแผนธุรกิจของนักศึกษาอาชีวะ
 • บริษัท ล็อกเล่ย์ จากัด (มหาชน)
 • บริษัท พานาโซนิค (ประเทศไทย) จากัด
 • บริษัท ฮอนด้า ลิสสิ่ง จากัด
 • บริษัท ไทยฮา จากัด (มหาชน)
 • บริษัท เพโทรกรีน จากัด
 • Air Liquid Co., Ltd.
 • บริษัท เอเชียประกันภัย จากัด
 • บริษัท บางกอกกลาส จากัด
 • บริษัท ทาทาสตีล จากัด
 • บริษัท เอ็ม วี พี โฟ สตาร์ จากัด
 • บริษัท เฮฟาเร (ประเทศไทย) จากัด
 • บริษัท น้าตาลมิตรผล จากัด
 • บริษัท ฮอนด้า บางเขน จากัด
 • บริษัท หลุยส์ ตี. เลียวโนเวนส์ (ประเทศไทย) จากัด
 • บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จากัด
 • สถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 • บริษัท อินฟินิต โนว์เล็ดจ เซ็นเตอร์ จากัด
 • บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จากัด
 • บริษัท สยามมิชลิน จากัด
 • บริษัท ฮัชชิสัน ซีเอที ไวร์เลส มัลติมีเดีย จากัด
 • บริษัท โมโตโลล่า (ประเทศไทย) จากัด
ดร.อมรศักดิ์ กิจธนานันท์
ดร.อมรศักดิ์ กิจธนานันท์

การศึกษา

 • ปริญญาเอกด้านนโยบายและการวางแผน 
จาก University of Bristol ประเทศอังกฤษ
 • ปริญญาโทด้Œานการบริหารภาครัฐและบริหารโครงการ 
จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 • ปริญญาตรีด้านการจัดการธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • ปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
 • ประกาศนียบัตร Professional Coach Certification Program 
จาก Thailand Coaching Institute and Towards Mastery, Australia 
[ACSTH by International Coach Federation (ICF)]
 • ประกาศนียบัตร Appreciative Inquiry Coaching, 
Thailand Coaching Institute
  [12 CCE approved by ICF]
 • ประกาศนียบัตร ISO 31000 Application of Risk Management Systems
  จาก British Standards Institution

ประวัติการทํางาน

 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาและบริหารโครงการ, USAID
 • เจŒ้าหน้Œาที่วิจัย, โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP)
 • อาจารย์ประจําหลักสูตรปริญญาเอกด้านภาวะผู้Œนํา (leadership) มหาวิทยาลัยรังสิต
 • อาจารย์ผู้Œช่‹วยสอนด้Œานการจัดการ คณะเศรษฐศาสตร์ การเงินและการจัดการ
  มหาวิทยาลัยบริสตอล (Bristol) ประเทศอังกฤษ

หัวข้Œอที่บรรยาย

 • การบริหารความต่‹อเนื่องของกิจการ (Business Continuity Management)
 • การบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management)
 • การปรับปรุงกระบวนการทํางานด้วย Lean Management
 • การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)
 • การแก้Œไขปัญหาและการตัดสินใจ (Problem solving and decision making)
 • การวางแผนและบริหารโครงการ (Project planning and management)
 • การวางแผนและบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic management and planning)
 • การบริหารข้Œามสายงาน (Cross Functional Management)
 • การออกแบบและบริหารงาน Corporate Social Responsibility (CSR)
 • การวิเคราะห์เชิงอนาคตเพื่อวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic scenario thinking)

ประสบการณ์บรรยาย

 • Bayer Thai Co., Ltd.
 • Eastman Chemical Company
 • บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน)
 • บริษัท ไมโครชิพเทคโนโลยี(ไทยแลนด์) จํากัด
 • บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน)
 • บริษัท ไทยเบเวอร์เรจแคน จํากัด
 • บริษัท ยัม เรสเทอรองตส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จํากัด
ดร. ณัฐวัฒน์ นิปกากร
ดร. ณัฐวัฒน์ นิปกากร

การศึกษา

 • ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต (ศศ.บ.) รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) การตลาด มหาวิทยาลัยสยาม
 • ปริญญาเอก Doctor of Management Science-DMS.
  มหาวิทยาลัย Technological University of the Philippines ประเทศฟิลิปปินส์

ประวัติการทํางาน

 • ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายบริหารกิจการสาขา ธนาคารสหธนาคาร จํากัด
 • อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยรามคําแหง , มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี , 
สวนดุสิต และบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (พ.ศ.2530–ปั˜จจุบัน)
 • วิทยากรสมาคมนักฝึƒกอบรมแห่งประเทศไทย (พ.ศ.2532 – ปั˜จจุบัน)
 • วิทยากรองค์กรภาครัฐและเอกชน (พ.ศ.2532–ปัจจุบัน)

หัวข้Œอที่บรรยาย

 • Basic Restaurant management Training From ALLIED DOMECQ
 • หลักสูตร “วิทยากร การสอนงานตามแนวทาง TWI”จาก สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
 • หลักสูตร “วิทยากรISO 9001:2000” จากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

ประสบการณ์บรรยาย

 • สํานักพัฒนาบุคลากร สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
 • กองบัญชาการตํารวจนครบาล กรมตํารวจ
 • โรงเรียนนายร้อยตํารวจ
 • กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
 • กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • สถาบันประสาทวิทยา
 • วิทยาลัยการสาธารณสุข และวิทยาลัยพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ
 • องค์กรรัฐวิสาหกิจ
 • การท่าเรือแห่งประเทศไทย
 • สํานักพัฒนาการเรียนรู้ ธนาคารออมสิน
 • การไฟฟ้านครหลวง
 • บริษัท ขนส่‹ง จํากัด
 • โรงพยาบาลบํารุงราษฎร ระยอง
 • โรงเรียนเทคโนโลยีปทุมธานี
 • ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
 • ธนาคารสหธนาคาร จํากัด (มหาชน)
 • บริษัท ดีทแฮล์ม เทรดดิ้ง จํากัด
 • บริษัท ไม้Œอัดไทย จํากัด
 • บริษัท เอพพริฌิเอท เอนเตอร์เทนเมนท์ จํากัด
 • LG Mitr Electronics Co.,Ltd.
 • โรงพยาบาลกรุงเทพ พัทยา
 • โรงพยาบาลกรุงเทพ ระยอง
 • บริษัท ไทย-โกเบ เวลดิ้ง จํากัด
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สวนดุสิต บ้Œานสมเด็จเจ้าพระยา
 • กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่†า และพันธุ์พืช
 • กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
ดร.สุกิจ บำรุง
ดร.สุกิจ บำรุง

การศึกษา

 • ปริญญาเอก การพัฒนาและการปฏิรูปองค์การ Doctor of Organization Development and Transformation (DODT) From : Cebu Doctors’University , Philippines
 • ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

 • ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
 • ผู้ช่วยสมาชิกวุฒิสภา
 • ผู้เชี่ยวชาญประจำสมาชิกวุฒิสภา
 • ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยววุฒิสภา
 • ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมาธิการการกีฬาวุฒิสภา
 • ข้าราชการครู สายบริหาร / สายศึกษานิเทศก์
 • ประธานที่ปรึกษา บริษัท SEVEN STAR PARAWOOD
 • ที่ปรึกษา บริษัท THAI CONSULTANT AND PUBLIC RELATION
 • ที่ปรึกษา (คทก.3 ) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • ผู้ควบคุมงานประชาสัมพันธ์ และงานฝึกอบรมบริษัท THAI PETROCHEMICAL INDUSTRY  ( ทีพีไอ )
 • ที่ปรึกษารายการโทรทัศน์ รายการ “ TEEN TALK DRAMA ” ช่อง 11
 • ที่ปรึกษา บริษัท PTT LNG / กลุ่ม บริษัท ในเครือ ปตท.
 • ที่ปรึกษา DODT THAI SEMINAR AND TRAINING

ประสบการณ์บรรยาย(บางส่วน)

 • กระทรวงพาณิชย์
 • บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • กระทรวงอุตสาหกรรม
 • บริษัท เอสโซ่ จำกัด
 • กระทรวงยุติธรรม
 • บริษัท ซี.พี.
 • กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • บริษัท ในเครื่อสหพัฒน์
 • กระทรวงการคลัง
 • บริษัท INFOTECH VISION
 • กระทรวงมหาดไทย
 • บริษัท Coats Threads  ( Thailand )
 • กระทรวงวัฒนธรรม
 • บริษัท CAPITAL CEREALS
 • กองบัญชาการทหารสูงสุด กระทรวงกลาโหม
 • บริษัท EPSON
 • ตำรวจกองปราบปราม
 • บริษัท THAI KAKINUMA
 • วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า
 • บริษัท BAYER THAI
 • สำนักเลขาธิการวุฒิสภา
 • บริษัท TRUE
 • สำนักงาน ปปส.
 • บริษัท DTAC
 • สำนักงาน ปปช.
 • บริษัท อิออน
 • ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน
 • บริษัท นูสกิน
 • กสท ( CAT TELECOM )
 • บริษัท เบทาโกร ฟู้ด จำกัด
 • บริษัท สหวิริยาสตีล อินดัสตรี จำกัด
 • การเคหะแห่งชาติ
 • บริษัท ซิตี้เชน (ประเทศไทย) จำกัด
 • การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 • บริษัท สยามแก๊ส
 • สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศ
 • การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
 • บริษัท สแกนเนอร์ อีเล็คทริก อินเตอร์ เนชันแนล
 • การรถไฟแห่งประเทศไทย
 • บริษัท อุตสาหกรรมโคราช จำกัด
 • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อาจารย์ธเนศ ตั้งเจริญมั่นคง
อาจารย์ธเนศ ตั้งเจริญมั่นคง

การศึกษา

 • ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาวิชาการตลาด

ประวัติการทำงาน

 • พนักงานขายลูกค้ารายสำคัญ / ดูแลสินค้าทุกผลิตภัณฑ์ของเนสท์เล่
 • ซูเปอร์ไวเซอร์ลูกค้ารายสำคัญ / ดูแลสินค้าทุกผลิตภัณฑ์ของเนสท์เล่
 • รองผู้อำนวยการผู้จัดการภาคใต้ / ดูแลสินค้าทุกผลิตภัณฑ์ของเนสท์เล่
 • รองผู้อำนวยการผู้จัดการภาคดูแลลูกค้ารายสำคัญไอศครีมเนสท์เล่

กิจกรรมทางสังคม               

 • ประธาน “ชมรมขาย” – สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
 • คณะกรรมการ – สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย

ประสบการณ์บรรยาย(บางส่วน)

 • ผู้ฝึกอบรมด้านลูกค้ารายสำคัญ
 • บริษัทเนสท์เล่
 • สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย – การบริหารการขาย
 • สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • นิด้า
 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • เอเชียบิสซิเนสฟอรัม
 • เอเชียบิสซิเนสฟอรัม
 • เครือปูนซีเมนต์ไทย
 • บริษัทดีทแฮล์มซีพีดี
 • บริษัทดีทแฮล์มฟู้ด
 • บริษัทเนสท์เล่
 • บริษัทไบเออร์
 • สดอฟ
 • บริษัทซิโนแปซิฟิค
 • ยูนิชาร์ม
 • บลูอีเกิ้ล
 • มิเชลิน
 • เอสซี จอห์นสัน
 • อีสเทอร์น กรุ๊ป
 • เนสท์เล่

 

 

อาจารย์เหรียญชัย นำชัยศรีค้า
อาจารย์เหรียญชัย นำชัยศรีค้า

การศึกษา

 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (ไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท MBA (Finance) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาศาสตร์

ประวัติการทำงาน

 • วิศวกรไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง
 • ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ภัทรธนกิจ จก (มหาชน)
 • ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์และวาณิชธนกิจ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ กรุงไทย จก (มหาชน)
 • ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายพัฒนาธุรกิจมหาชน บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ กรุงศรีอยุธยา จก
 • ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายวางแผน และปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ธนาคารไทยธนาคาร จก (มหาชน)

หัวข้อการบรรยาย

 • การวางแผนด้านกลยุทธ์
 • การจัดการ การพัฒนาองค์กร
 • การวางแผนด้านการเงิน
 • การทำแผนธุรกิจ
 • การบริหารความขัดแย้ง
 • การเจรจาต่อรอง
 • การคำนวณต้นทุน การลดต้นทุน
 • การลดต้นทุนด้วยแนวทาง lean manufacturing
 • การบริหารความเสี่ยง
 • การบริหารและการวางแผนงบประมาณ
 • การบริหารการเปลี่ยนแปลง

ประสบการณ์บรรยาย

 • Paper choice Co,Ltd
 • L.B.S.Laboratory Ltd.
 • S.P Electric Industry Co.,Ltd
 • Thai Sin Rubber Industry Ltd.
 • Dao Tao Pateesuwan Ltd.
 • Krung Sian Saint Carlos Hospital
 • S&P
 • The Union Mosaic Industry Plc
 • SPM Feed Mill Co.,ltd
 • WVK Group
 • Kasembandit University
 • Krik University
 • Kasetsart University
 • Rangsit University
 • Thammasart University
 • Ramkamhang University
 • Bangkok University
 • Phoneix Consulting Co.,Ltd

 

อาจารย์พรสวรรค์ มโนพัฒนะ
อาจารย์พรสวรรค์ มโนพัฒนะ

การศึกษา

 • ปริญญาโท การบริหารและจัดการธุรกิจการบริการ มหาวิทยาลัย Johnson Wales ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่

ประวัติการทำงาน

 • วิทยากรทางด้านทักษะการสื่อสาร การนำเสนอ การบริการ และการพัฒนาบุคลิกภาพ
 • ผู้เชี่ยวชาญทางด้านทักษะการสื่อสาร การนำเสนอ การบริการและการพัฒนาบุคลิกภาพ
 • มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาบุคลากร การเป็นที่ปรึกษาและการบรรยายมากกว่า 10 ปี
 • อาจารย์พิเศษด้านการบริหารและการจัดการธุรกิจโรงแรม ธุรกิจการบริการ ธุรกิจการท่องเที่ยว ทั้งมหาวิทยาลัยของรัฐ      และเอกชน
 • ผู้ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรให้กับองค์กรชั้นนำและสถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน

หัวข้อที่บรรยาย

 • ผู้เชี่ยวชาญทางด้านทักษะการสื่อสาร การนำเสนอ การบริการและการพัฒนาบุคลิกภาพ
 • Powerful Presentation Skill
 • Effective Communication Skill
 • Service Mind in YOU
 • Effective Presentation Skill
 • Customer Service Plus
 • อาจารย์พิเศษด้านการบริหารและการจัดการธุรกิจโรงแรม ธุรกิจการบริการ ธุรกิจการท่องเที่ยว                                                ทั้งมหาวิทยาลัยของรัฐและ เอกชน
 • การนำเสนองานทางธุรกิจอย่างมืออาชีพ “Business Presentation Skills”
 • การสื่อสารและ การให้คำปรึกษา “Communication and Consultation Skills”
 • การพัฒนาบุคลิกภาพ “Mastering your Personal Branding” ปรับบุคลิกใหม่ในตัวคุณ
 • การบริการที่เป็นเลิศ “Service Excellence”
 • การสร้างทีม “Building Team Synergy”
 • การบริหารและจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ “Effective Time Management”
 • ผู้ออกแบบและพัฒนาหลักสูตร ให้กับองค์กรชั้นนำและสถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน
 • ผู้ออกแบบหลักสูตร e-Learning ให้กับองค์กรธุรกิจชั้นนำหลายแห่ง
 • ผู้เขียนบท และผลิตสื่อประเภทวีดิทัศน์สำหรับกรณีศึกษาประกอบหลักสูตรให้กับองค์กรชั้นนำหลายแห่ง
 • ผู้ดำเนินรายการวิทยุ FM 101.5 รายการเวลาผู้จัดการ
 • ผู้ให้เสียงเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าธุรกิจและองค์กรทั่วไป

ประสบการณ์(บางส่วน)

 • ประสบการณ์เป็นอาจารย์พิเศษด้านการบริหารและการจัดการธุรกิจโรงแรม ธุรกิจการบริการ ธุรกิจการท่องเที่ยว                   ทั้งมหาวิทยาลัยของรัฐและ เอกชน
 • ผู้บรรยายหัวข้อทักษะการนำเสนองานทางธุรกิจอย่างมืออาชีพ“Business Presentation Skills”
 • ผู้บรรยายหัวข้อทักษะการสื่อสารและ การให้คำปรึกษา“Communication and Consultation Skills”
 • ผู้บรรยายหัวข้อการพัฒนาบุคลิกภาพ“Mastering your Personal Branding” ปรับบุคลิกใหม่ในตัวคุณ
 • ผู้บรรยายหัวข้อการบริการที่เป็นเลิศ “Service Excellence”
 • ผู้บรรยายหัวข้อการสร้างทีม “Building Team Synergy”
 • ผู้บรรยายหัวข้อ “การบริหารและจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ” “Effective Time Management”
 • ผู้ออกแบบและพัฒนาหลักสูตร ให้กับองค์กรชั้นนำและสถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน
 • ผู้ออกแบบหลักสูตร e-Learning ให้กับองค์กรธุรกิจชั้นนำหลายแห่ง
 • ผู้เขียนบท และผลิตสื่อประเภทวีดิทัศน์สำหรับกรณีศึกษาประกอบหลักสูตรให้กับองค์กรชั้นนำหลายแห่ง
 • ผู้ดำเนินรายการวิทยุ FM 101.5 รายการเวลาผู้จัดการ
 • ผู้ให้เสียงเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าธุรกิจและองค์กรทั่วไป

 

 

อาจารย์ปริญญา ชุมรุม
อาจารย์ปริญญา ชุมรุม

การศึกษา

 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด) M.B.A. (Marketing) คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • นิเทศศาสตรบัณฑิต (การโฆษณา) B.A. Communication Arts (Advertising) คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

 • รองผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการค้า – การลงทุนแผนใหม่ (ITDC)
 • ที่ปรึกษา บจก. นาโนเซิร์ช (บริษัทด้านวิจัยการตลาด ที่มีผลงานแพร่หลายในหนังสือพิมพ์ธุรกิจ)
 • ที่ปรึกษา บจก. ดรีมเบส อินเตอร์แอ็คทีฟ (บริษัทที่ปรึกษาด้าน On-line Marketing, CRM, Database Marketing)
 • อาจารย์พิเศษในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย                               (ด้านการขาย การตลาด การจัดการลูกค้าสัมพันธ์)
 • ผู้จัดการการตลาด (การบริหารตราสินค้า) หนังสือพิมพ์ “คม ชัด ลึก”                                                                                  “Kom  Chad Luek”  Marketing Manager (Brand Management) บริษัท เนชั่นมัลติมีเดียกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • ผู้จัดการตราสินค้า (Brand Manager) บริษัท พรีเมียร์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
 • ครีเอทีฟรายการ “สัญญามหาชน” (Creative) บริษัท ดีทอล์ก จำกัด
 • นักโฆษณา (Account Executive) บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)
 • คณะกรรมการตัดสินโฆษณายอดเยี่ยมของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปี 2546 – 2548
 • วิทยากรและที่ปรึกษากลุ่ม โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อเตรียมความ
 • พร้อมสู่การทำงานทางธุรกิจ (Cook Book) ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประจำปี 2547, 2549 และ 2550

หัวข้อที่บรรยาย

 • Professional Business Presentation Techniques (Skill & Workshop)
 •  How to Create and Manage Below the Line Marketing
 •  การจัดการความต้องการของลูกค้า เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการตลาด
 • New Product Development and Communication Strategy
 • Effective Marketing Plan Writing (for Product)
 • Effective Marketing Plan Writing (for Service)
 • Effective IMC Plan Writing
 • การปรับกลยุทธ์เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน (Strategy Moves)
 •  How to Created and Manage Event Marketing
 • Pricing Strategy for Create Revenue
 •  Marketing for Non-marketer
 • การจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า และการจัดการประสบการณ์ลูกค้า ในสถานการณ์จริง
 • กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์การตลาด(Marketing Public Relations)
 • กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร (IMC Strategy)
 • การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management : CRM)
 • กลยุทธ์การตลาดสมัยใหม่ (Modern Marketing Strategy)
 • การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Insight Analysis)

ประสบการณ์บรรยาย

 • กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 • กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
 • กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
 • บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • ธนาคารเกียรตินาคิน
 • บริษัท มาร์เก็ตคอมส์ จำกัด
 • บริษัท ทาเคด้า จำกัด
 • บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด
 • บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด
 • บริษัท ไมซ์ จำกัด
 • คลินิก พร้อมใจทันตแพทย์
 • กระทรวงพาณิชย์
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • ศูนย์กระจายสินค้าไทย-คุนหมิง
 • ศูนย์พัฒนาการค้าการลงทุนแผนใหม่
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

 

อาจารย์อิทธินันท์ สันทัศ
อาจารย์อิทธินันท์ สันทัศ

การศึกษา

 • Ph.D. (HRD) สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาโท สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาตรี สาขาจิตวิทยาการจัดการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • Mini Master in HR Management คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Professional Coach Certification Program: Thailand Coaching Institute -International Coach Federation

ประวัติการทำงาน

 • หัวหน้าส่วนฝึกอบรม บมจ. เอส ที เอ กรุ๊ป
 • ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและฝึกอบรม บมจ. GMM GRAMMY
 • ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล บจ. ไทย-เยอรมัน สเปเชี่ยวตี้ กลาส
 • ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เครือเซ็นทรัล รีเทล คอปอเรชั่น
 • ผู้บริหารงานฝึกอบรม บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB Bank)

หัวข้อที่บรรยาย

 • Train the Trainer: การเป็นวิทยากรแบบมืออาชีพ
 • Service Excellence: การให้บริการที่เหนือความคาดหวัง
 • Coaching Technique Skill: เทคนิคการสอนงาน
 • Supervisory Skill: ทักษะสำหรับหัวหน้างาน
 • Leadership Development: การพัฒนาภาวะผู้นำ
 • Professional Manager: ผู้จัดการมืออาชีพ
 • Building Winning Team: การสร้างทีมแห่งพลังร่วม
 • Training Road Map: การจัดทำเส้นทางการฝึกอบรม
 • Motivation at Work: การสร้างแรงจูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในงาน
 • Walk Rally/Team Building (In-door-Out-door)
 • การนำ KPIs & Competency มาใช้ในการบริหารงาน

ประสบการณ์บรรยาย

 • สถานบันฝึกอบรม ITC
 • สถาบันฝึกอบรม BTC Training Center
 • สถานบันฝึกอบรม Perfect Training & Service
 • สถาบันฝึกอบรม Professional Training Solution
 • สถานบันฝึกอบรม Top Service Training
 • สถานบันคนคิดดี
 • สถานบันฝึกอบรม IMC
 • สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)
 • สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT)
 • ศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย (TCC)
 • มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเชีย
 • มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
 • มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
 • สถานบันพระปกเกล้า
 • สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า
 • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA)
 • สถาบันวิทยาการ NSTDA
 • สถาบันวิชาการ TOT
 • สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
 • สำนักงานพัฒนานาโนเทค (NANOTEC)
 • การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT.)
 • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (P.E.A.)
 • สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
 • สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
 • สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
 • สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 (สพท. 2) กระทรวงศึกษาธิการ
 • สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
 • สำนักงานส่งเสริมการลงทุน (BOI) กระทรวงอุตสาหกรรม
 • ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 9 กระทรวงอุตสาหกรรม
 • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
 • กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
 • ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
 • บมจ. ธนาคารกรุงไทย
 • บมจ. ธนาคารทหารไทย
 • บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์
 • บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 • บมจ. ธนาคารธนชาต
 • บมจ. ธนาคารยูโอบี
อาจารย์รสวันต์ พิพิธเมธานนท์
อาจารย์รสวันต์ พิพิธเมธานนท์

ACADEMIC BACKGROUND:

 • Master’s degree  University of Wisconsin, USA., Human Resources Development (HRD) Major: Training and Development
 • Bachelor’s degree Chulalongkorn University Economics Major: International Economics Minor: Labor Economics

TRAINING TOPIC:         

 • Building a highly effective team
 • Behavioral based interview technique
 • HR for non-HR manager
 • Performance management (MBO/KPI/SMARTgoal)
 • Competency development
 • Talent management & Succession Planning
 • Service excellence
 • Individual development plan (การวางแผนพัฒนารายบุคคล)
 • How to develop annual training plan and roadmap

PROFESSIONAL EXPERIENCE:          

 • HR specialist and Trainer, CP All
 • Competency development for Bangkok Bank
 • Trainer, ThaiAirways International
 • Assistant Vice-President, Learning & Development,
 • Gulf Group
อาจารย์ธเนศ เครือโสภณ
อาจารย์ธเนศ เครือโสภณ

การศึกษา

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจสำหรับผู้บริหาร (Executive MBA) สถาบันศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี  สังคมวิทยาและจิตวิทยา (Sociology & Psychology) California State University at Los Angeles

ประวัติการทำงาน

 • Assistant Vice President, Bank of America — Los Angeles, U.S.A
  บริหารงานด้านสินเชื่อและการขายของธนาคาร ทำผลงานได้อันดับ 1 ของทุกสาขา
 • Managing Director, Thai American Educational Services U.S.A
  บริหารงานดด้านการจัดรายการอบรมสัมมนาทางวิชาการ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ให้แก่องค์การภาครัฐและเอกชน
 • รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา วิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU)
 • อาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตบริหารธุรกิจนานาชาติ (BBA) คณะพาณิชยศาสตร์ฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อาจารย์ประจำสำนักวิชาการด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

หัวข้อที่บรรยาย

 • หลักสูตร Developing and Sustaining a High-Performance Team, Cal Tech
  (California Institute of Technology)
 • หลักสูตร Executive Leadership Development Programs, UCLA & UC Berkeley Extension
 • หลักสูตร Leadership & Team Excellent, National University of Singapore
 • หลักสูตร Entrepreneurship Development, Singapore Productivity Association
 • หลักสูตร  The Modern Manager Programs คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตร สุุนทรียสนทนาเพื่อสันติธรรม (Dialogue) ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
 • หลักสูตร จิตวิทยาระดับจิตใต้สำนึก (Certified NLP Practitioner) Thailand Coaching Acadamy
 • หลักสูตร Life Coach ขั้นสูง สถาบันเสมสิกขาลัย การศึกษาเพื่อชีวิต สังคมและธรรมชาติ
 •  หลักสูตร PRH (Personality and Relationships Programs )
  “Who am I ?”  &  “Exploring My Inner World”
 • หลักสูตรวิเคราะห์บุคลิกภาพและกระตุ้นความสามารถของมนุษย์ (Extended DISC)
 •  Mind Map, Enneagram, Satir Model
 • Brian Tracy Seminars : Double Your Customers and Profits.
  Delivering Outstanding Results In Any Business

ประสบการณ์บรรยาย

 • สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
 • สถาบันการบริหารและจิตวิทยา (The Boss)
 • JPMorgan Chase Bank
 • บริษัท เอไอเอ จำกัด
 • บริษัทไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด
 • บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด
 • จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย)
 • Samart Telecom
 • บริษัท อีซูซุ มอเตอร์ จำกัด
 • บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
 • บริษัท วอลโว่ คาร์ ประเทศไทย จำกัด
 • Accor Group
 • TCC Land Company Limited
 • บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด
 • บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 • บริษดัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด
 • BOSCH
 • Betagro
 • บริษัท การบินไทย จำกัด
 • บริษัท ปตท. จำกัด
 • สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
 • บริษัท สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จำกัด
 • สมาคมสโมสรนักลงทุน
 • ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด
 • การไฟฟ้านครหลวง
อาจารย์เอกพันธุ์ สุจินตะบัณฑิต
อาจารย์เอกพันธุ์ สุจินตะบัณฑิต

EDUCATION

 • SASIN GRADUATE INSTITUTE OF BUSINESS ADMINISTRATION OF CHULALONGKORN UNIVERSITY Graduate of Master of Business Administration Areas of Concentration : Double Majors in Finance and Marketing. Elected MBA Class’s Academic Committee Chairman 1998
 • ASSUMPTION UNIVERSITY Graduate of Bachelor of Business Administration. Area of Concentration: General Management Senior Committee Member of ISA Club
  (International Students Association)

PROFESSIONAL EXPERIENCES

 • THE NIELSEN COMPANY (THAILAND)
  • Director, Client Solutions – Consulting
  • Local Leader for Financial Industry Practice Group
  • Head of Statistic Consulting & Analytic Division (SCA)
 • Internal Consultant to Nielsen Management, Strategy & New Market Development

ACADEMIC CONTRIBUTIONS, PUBLIC SPEAKING & LECTURING

 • Customer Engagement Summit 2011 Conference – Asia Business Forum : Keynote Speaker “Strategizing through the use of Customer Experience Managemen (CEM)”
 • Executive Master of Business Administration – Sasin Graduate Institute of Chulalongkorn University : Guest Speaker of Asst. Prof. Dr. Krittinee Nuttavuthisit MKTG S52
  “Consumption and Marketing Management”
 • Master of Business Administration for Modern Managers – Ramkanhang University : Guest Lecturer to “Financial Institutions and Financial Market” “Equity and Debt Instruments Markets”
ผศ.ดร.บุปผา ลาภะวัฒนาพันธ์
ผศ.ดร.บุปผา ลาภะวัฒนาพันธ์

การศึกษา

 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   สาขาการตลาด
 • ปริญญาโท นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (การสื่อสารมวลชน)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  สาขาการสื่อสารมวลชน
 • ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สื่อสารมวลชน)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาการสื่อสารระหว่างประเทศ

ประวัติการทำงาน

 • อาจารยประจําสาขาวิชาการสื่อสารเชิงกลยุทธ และอาจารยประจําหลักสูตร นิเทศศาสตรการตลาด
  คณะนิเทศศาสตร  มหาวิทยาลัยหอการค้Œาไทย (สอนระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท)
 • อาจารยพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยรามคําแหง
 • คอลัมนนิสต์
  • หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ  คอลัมน์ “สัพเพเหระ-ค้าปลีก”
  • นิตยสารตั้งตัว Modern SMEs คอลัมน์  “Branding”
  • นิตยสารแบรนด์เอจ เอสเซนเชียล (BrandAge Essential)
 • วิทยากรบรรยายด้านการสื่อสารการตลาดและการสร้างแบรนด์ให้กับภาครัฐและภาคเอกชน
 • วิทยากรเสวนาและผู้ดำเนินรายการ
 • ที่ปรึกษาโครงการวิจัย ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานวิจัย และกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

หัวข้Œอที่บรรยาย

 • หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารการตลาดยุคใหม่
 • STRONG SMEs…ต่‹อยอด – เข้Œมแข็ง – กําไร – ยั่งยืน
 • การรับมือกับเทรนด์ค้าปลีกในอนาคต
 • กลยุทธ์การตลาดสําหรับธุรกิจ SMEs
 • การสร้างแบรนด์อย่‹างยั่งยืน
 • Marketing Planning Workshop 2016
 • การวางแผนกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร
 • ความรู้เบื้องตŒนเกี่ยวกับธุรกิจค้Œาปลีกเพื่อตอบสนองผู้Œบริโภคยุคใหม่‹
 • ทักษะการขายแบบมืออาชีพ
 • เทคนิคการบริหารและสื่อสารงานขายให้ประสบความสําเร็จ
 • เพิ่มศักยภาพการขายด้วยคุณค่‹าการบริการ
 • การสื่อสารและประชาสัมพันธ์อย่‹างมีประสิทธิภาพในภาวะวิกฤต
 • ทีมงานกับการทํางานอย่างมีความสุข

ประสบการณ์บรรยาย

 • บริษัท อิออน อินชัวรันส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท เอสซีจี เทรดดิ้ง จำกัด
 • บริษัท พีพี ซุปเปอร์วีลส์ กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด
 • บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด
 • บริษัท แพลนเน็ท แปซิฟิค แอนด์ ฟอรัม จำกัด
 • ศูนย์บริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
 • กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับสมาคมผู้ค้าปลีกไทย
 • ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
 • หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 • กลุ่มธุรกิจห้างสรรพสินค้า (DSG) ในเครือบริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด
 • สถาบันผู้นำ เครือเจริญโภคภัณฑ์
 • สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
อาจารย์สุวัชชัย แก้วทรัพย์ศักดิ์
อาจารย์สุวัชชัย แก้วทรัพย์ศักดิ์

การศึกษา

 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยรังสิตปี พ.ศ.2539
 • Diploma ด้านการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ปี พ.ศ.2544
 • Postgraduate Diploma การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ปี พ.ศ.2545
 • ปริญญาโท การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ปี พ.ศ.2545 จาก Newcastle Business School,the University of Northumbria at Newcastle, ประเทศอังกฤษ

ประวัติการทำงาน

 • ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาและบริหารการเรียนรู้
  สถาบันฝึกอบรมตรีเพชรอีซูซุ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด

หัวข้อที่บรรยาย

 • ภาวะผู้นำ
 • การบริหารเวลา
 • ทักษะการบริหารสำหรับหัวหน้างาน/ผู้จัดการ
 • ทักษะการเป็นพี่เลี้ยงสอนงาน
 • Enjoyneering Team Building
 • การสร้างทัศนคติเชิงบวก
 • พลังจิตใต้สำนึก
 • การบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • การสื่อสารในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
 • ทักษะการนำเสนอ
 • การสร้างจิตสำนึกในงานบริการ
 • การพัฒนาศักยภาพพนักงาน
 • การทำงานอย่างมีความสุข
 • การก้าวอกจาก Comfort Zone
 • การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
 • การจัดการข้อร้องเรียนในงานบริการ

การอบรมพิเศษ

 • หลักสูตร Strategies for Developing Effective Presentation Skill จัดโดยAmerican Management Association
 • หลักสูตร Consulting Skills for the Human Resources Professional จัดโดย Hay Group
 • หลักสูตร เทคนิคการพูดและการฝึกเสียงสำหรับวิทยากร จัดโดย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่น
 • หลักสูตร Train the Trainer จัดโดย นิตยสาร Go Training
 • หลักสูตร D4 Trainer Style วิทยากรุร่นใหม่สไตล์ D4
 • Certified Diploma Master of the Art and Science of Neuro Linguistic Programming,
 • Certified Diploma Advanced Hypnosis and Hypnotherapy จาก the Center of Research and Training Subconscious Power
 • Certified Past Life Regression Therapy จาก The Anam Cara Center for Wisdom-Compassion-Peace

ประสบการณ์บรรยาย (บางส่วน)

 • กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
 • การเคหะแห่งชาติ
 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยมหิดล
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
 • มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • มหาวิทยาลัยรังสิต
 • มหาวิทยาเทคโนโลยีมหานคร
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
 • วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา และวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
 • เทศบาล อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
 • สายการบินนกแอร์
 • บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด
 • บริษัท เอสแอนด์ พี ซิดิเคท จำกัด (มหาชน) (S&P)
 • บริษัท All Training (เครือ CP)
 • SCG Trading Co.,Ltd.
 • บริษัทฟอนเทียร่‹า แบรนด์ส (ประเทศไทย) จํากัด
 • บริษัท Bechtel International
 • บริษัท นิวคอนเซพท์ โปรดัคท์ จํากัด (ผู้Œผลิตเครื่องดื่ม Fitne และ น้ำขิง Hotta)
 • บริษัท ไทยเบเวอร์เรจแคน จำกัด
 • บริษัท ไทยออโต้เซลส์ จำกัด
 • บริษัท นานดี อินเตอร์เทรด จํากัด
 • บริษัท เคเซิร์ฟ จำกัด
 • บริษัท พัฒนาไทยบริการ จำกัด
 • บริษัท อีซูซุอันดามันเซลส์ จำกัด
 • บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด
 • กลุ่มวังขนาย
 • กลุ่มบริษัท น้ำตาลไทยรุ่งเรือง
 • บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด
 • บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท เอสเอสแอลแมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (ผู้ผลิตถุงยางอนามัย Durex)

Now Hiring

Customer Service

 

Graphic Designer

 

Financial Officer

สิทธิพิเศษสำหรับ Deone Priviledge

สมัคร 5 ท่าน จ่ายเพียง 3 (จำนวน 2 ใบ)
สมัคร 7 ท่าน จ่ายเพียง 4 (จำนวน 2 ใบ)
สมัคร 9 ท่าน จ่ายเพียง 5 (จำนวน 2 ใบ)
ดีวัน มุ่งมั่นใส่ใจและทุ่มเทดูแลสมาชิกทุกท่านตลอดมา เพื่อให้สมาชิกทุกท่านได้รับบริการที่ดีที่สุดจากดีวัน พร้อมสิทธิพิเศษมากมายเพื่อสมาชิกคนสำคัญ
PR-02

APPLICATION FORM

กรุณากรอกข้อมูลเป็นภาษาไทยและกรอกข้อมูลทุกข้อที่มีเครื่องหมาย *

ค่าธรรมเนียนในการสมัครสมาชิก Deone

 • ค่าธรรมเนียนสมาชิก DeOne Priviledge รายปี 2,500 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 • สำหรับนิติบุคคล สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 • สิทธิเป็นสมาชิก DeOne Priviledge มีระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ระบบยืนยัน

อัตราค่าธรรมเนียมสมาชิก

อัตราค่าธรรมเนียมสมาชิก Deone Priviledge 2,500 บาทต่อปี (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

Member Type Fee Vat WHT Total
นิติบุคคล 2,500 THB 175 THB 75 THB 2,600 THB

CONTACT US

ASK US ANYTHING

CONTACT DETAILS

86/1 16 Floors, Thaivirawat Bldg., Krungthonburi Rd., Banglumpoo-lang. Klongsan, Bangkok 10600
02 860 7871-2, 02 860 7873
deonetraining