LOGICAL & CREATIVE THINKING (บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด)


บริษัท : บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด

อบรมสัมมนา : หลักสูตร LOGICAL & CREATIVE THINKING

วิทยากร : อาจารจิรโรจน์ ติกกะวี

บรรยายกาศโดยรวมของงานสนุกสนานมากกับกิจกรรมการละเล่นของผู้เข้าอบรมกับหลักสูตร  LOGICAL & CREATIVE THINKING 


PAGE TOP
CONTACT
กรุณาใส่อีเมล์ เพื่อติดตามข่าวสารจากทางเรา