รายละเอียด

การขายที่มัดใจลูกค้าได้อย่างแท้จริง ไม่ใช่แค่การนำเสนอขายและพยายามปิดการขายให้ได้  แต่คือการขายที่มุ่งเน้นการค้นหาและช่วยแก้ไขปัญหาเพื่อตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าต่างหากเสมือนเป็น “ที่ปรึกษา” มืออาชีพ ที่พร้อมเดินเคียงข้างและเติบโตไปกับลูกค้าในระยะยาว


KEY BENEFITS 

• รู้จักกำหนดบทบาทตนเองในการเป็นที่ปรึกษาให้กับลูกค้ามากกว่าการเป็นนักขาย 
• สามารถสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจให้กับลูกค้า 
• ทำให้เกิดความตระหนักในการรับฟังและเข้าใจปัญหาชองลูกค้า 
• สร้างทัศนคติที่ดีในการเป็นนักขายเชิงที่ปรึกษา 
• เข้าใจในกระบวนการขายเชิงที่ปรึกษา 
• รู้แนวทางในการค้นหาความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า 
• พัฒนาทักษะการถามคำถามแบบเจาะลึก 

KEY CONTENTS 
• ความแตกต่างระหว่างนักขายยุคใหม่และยุคเก่า 
• หัวใจของการขาย 
• 3 รูปแบบของการขายที่มืออาชีพต้องทราบ 
• คุณสมบัติของนักขายเชิงที่ปรึกษา 
• บทบาทของนักขายเชิงที่ปรึกษา 
• เทคนิคการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาว 
• การวิเคราะห์โครงสร้างองค์กรลูกค้า 
• การวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า 
• กับดักการขายที่ผู้บริหารต้องระวัง 
• กระบวนการขายเชิงที่ปรึกษา 
   1. การเปิดการขาย 
         i. เทคนิค Rapport เพื่อสร้างความประทับใจแรกพบ 
        ii. การวิเคราะห์และอ่านสไตล์ของลูกค้า 
    2. การค้นหาความต้องการของลูกค้า 
         i. คำถามแบบปลายเปิดและปลายปิด 
        ii. คำถามเกี่ยวกับสถานการณ์ 
       iii. คำถามเกี่ยวกับปัญหา 
       iv. คำถามเกี่ยวกับการขยายผล 
        v. คำถามเกี่ยวกับประโยชน์ที่จะได้รับ 
    3. การนำเสนอขาย 
         i. การนำเสนอแบบโน้มน้าวใจ 
        ii. เทคนิค FBA 
    4. การปิดการขาย 
         i. การบริหารจัดการข้อโต้แย้ง 
        ii. 4 เทคนิคการปิดการขาย 
       iii. กฏเหล็กของการปิดการขาย 
• ฝึกปฏิบัติบทบาทสมมตินักขายเชิงที่ปรึกษา 

METHODOLOGY  
• Workshop 
• Case Study 
• Role Play 

TARGET PARTICIPANTS 
• ผู้บริหารงานขาย 
• ผู้จัดการขาย 
• หัวหน้าทีมขาย 
• พนักงานขาย

ระยะเวลา 2 วัน (09.00-16.00 น.) 
จำนวนผู้เข้าอบรม 30 ท่านต่อรุ่น

Customer Reference

 • cousetype

  COURSE TYPE Strategics & Planning

 • cousetype

  TARGET Leaders, Strategics manager

 • cousetype

  ESTIMATE RESULT mockup text, etc.

 • cousetype

  IN ACTIONS 5 - 15 people per class

คอร์สอื่นๆ

 • THE LEGENDARY TEAM

  THE LEGENDARY TEAM

  หลักสูตรอบรมสัมมนา : ทีมสร้างตำนาน

  Learn More
 • MANAGING CROSS FUNCTIONAL

  MANAGING CROSS FUNCTIONAL

  หลักสูตรอบรมสัมมนา :  การบริหารการจัดการทีมแบบ CF เพื่อผลลัพธ์ที่สูงสุด

  Learn More
 • HOW TO BECOME MASTER COACH

  HOW TO BECOME MASTER COACH

  หลักสูตรอบรมสัมมนา : ก้าวสู่การเป็นโค้ชมืออาชีพ

  Learn More
PAGE TOP
CONTACT
กรุณาใส่อีเมล์ เพื่อติดตามข่าวสารจากทางเรา