รายละเอียด

KEY BENEFITS

• รูปแบบของภาวะหัวหน้างานมืออาชีพ 
• กลยุทธ์การเป็นหัวหน้างานมืออาชีพที่สร้างหัวหน้างาน 
• ค้นหาสไตล์การเป็นหัวหน้างานที่เป็นจุดแข็ง 
• เทคนิคการอ่านสไตล์ของทีมงานและคนรอบข้าง 
• การปรับสไตล์และพัฒนาทักษะต่างๆในการสื่อสารกับทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
• ความสำคัญการเป็นหัวหน้างานมืออาชีพที่มีบทบาทในการสร้างแรงจูงใจให้ทีมงานเข้าใจตัวเองและผู้อื่น เพื่อเลือกวิธีการนำเสนอและสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
• เปิดใจและซึมซับวิธีการให้และการรับ feedback อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ 
• สร้างทัศนคติและนิสัยที่ดีของหัวหน้างานมืออาชีพที่มีค่าแก่การติดตาม


KEY CONTENTS

• ความสำคัญและประโยชน์ของการเป็นหัวหน้างานมืออาชีพที่มีค่าควรแก่การติดตาม 
• ความแตกต่างระหว่างเหัวหน้างานมืออาชีพและหัวหน้างานทั่วไป 
• บทบาทและหน้าที่ของหัวหน้างานมืออาชีพ 
• นิสัยและทัศนคติของหัวหน้างานมืออาชีพ 
• รู้จักหัวหน้างานมืออาชีพ รู้จักทีมงานผ่าน DISC 
• หัวหน้างานมืออาชีพสร้างทีมด้วยทักษะการโค้ช 
• GROW Model เพื่อพร้อมเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ

Customer Reference

 • cousetype

  COURSE TYPE Strategics & Planning

 • cousetype

  TARGET Leaders, Strategics manager

 • cousetype

  ESTIMATE RESULT mockup text, etc.

 • cousetype

  IN ACTIONS 5 - 15 people per class

คอร์สอื่นๆ

 • HOW TO BECOME MASTER COACH

  HOW TO BECOME MASTER COACH

  หลักสูตรอบรมสัมมนา : ก้าวสู่การเป็นโค้ชมืออาชีพ

  Learn More
 • CUSTOMER CENTRIC

  CUSTOMER CENTRIC

  Learn More
 • SELF LEADERSHIP COACHING PROGRAM

  SELF LEADERSHIP COACHING PROGRAM

  SELF LEADERSHIP COACHING PROGRAM

  Learn More
PAGE TOP
CONTACT
กรุณาใส่อีเมล์ เพื่อติดตามข่าวสารจากทางเรา