รายละเอียด

เพิ่มยอดขายด้วยกลยุทธ์การบริหารลูกค้าหลัก
ลูกค้าทุกรายสำคัญแต่ไม่เท่ากัน  การจัดสรรทรัพยากรให้ลูกค้าที่ใช่คือแนวทางสำคัญที่ทำให้เกิดยอดขายในระยะยาว


การรู้จักวางแผนกลยุทธ์การบริหารจัดการลูกค้ารายสำคัญสามารถเพิ่มรายได้ขององค์กรได้แบบระยะยาว  ปัญหาใหญ่คือองค์กรไม่สามารถระบุได้ว่าใครคือลูกค้ารายสำคัญทำให้การจัดสรรทรัพยากรผิดพลาดและแบ่งปันไปให้ ลูกค้าตัวปลอมที่ไม่ได้ทำให้องค์กรก้าวไปสู่เป้าหมายในระยะยาว ดังนั้นองค์กรจำเป็นต้องรู้จักใช้กลยุทธ์การบริหารลูกค้าหลัก (Key Account Management) อย่างมีประสิทธิภาพ 

หลักสูตรนี้จึงเหมาะกับผู้จัดการฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาด และหัวหน้าทีมขาย เพื่อเรียนรู้และเข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการลูกค้าหลัก การกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกลูกค้าหลัก การจัดทำฐานข้อมูลของลูกค้าหลัก การกำหนดเป้าหมาย การวิเคราะห์ Gain-Pain ที่ลูกค้าหลักได้รับ การกำหนดมาตรฐานในการดูแลลูกค้าหลัก การวางแผนกลยุทธ์เพื่อรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าหลัก ตลอดจนเทคนิคการวางแผนการนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติที่ได้ผลสำเร็จ KEY BENEFITS 

• สามารถระบุว่าใครคือลูกค้าที่หลักที่องค์กรควรให้ความสำคัญ 
• สามารถจัดสรรทรัพยากรภายในองค์กรเพื่อดูแลลูกค้าหลักได้อย่างเหมาะสม 
• เพิ่มโอกาสการขายให้ทวีคูณด้วยการคัดเลือกลูกค้าหลักให้เป็น 
• สามารถวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนขององค์กรเทียบกับคู่แข่งรายสำคัญในมุมมองของลูกค้าหลัก 
• วางแผนกลยุทธ์มัดใจลูกค้าหลักให้อยู่มือ 
• เจาะใจลูกค้า ด้วยการตอบสนองทุกความต้องการตามแนวคิดแบบ CRM และCEM 

KEY CONTENTS 
• แนวคิดเกี่ยวกับลูกค้า และ ลูกค้าหลัก (Key Account) 
• การแบ่งประเภทของลูกค้าหลัก  
• เกณฑ์การคัดเลือกลูกค้าหลัก 
• การวิเคราะห์ลูกค้าหลัก 
• การวิเคราะห์ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making Unit) 
• การวิเคราะห์ธุรกิจของลูกค้าหลัก 
• การวิเคราะห์ความคาดหวังของลูกค้าหลัก 
• การวิเคราะห์ Gain-Pain ของลูกค้าหลัก 
• กลยุทธ์การสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าหลัก 
• การพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) 
• การตลาดเชิงประสบการณ์กับลูกค้าหลัก (Experiential Marketing) 
• การวางแผนการปฏิบัติการ การติดตามและประเมินผล 

TARGET PARTICIPANTS 
• ผู้บริหารงานขาย 
• ผู้จัดการขาย 
• หัวหน้าทีมขาย 
• พนักงานขาย 

METHODOLOGY 
• Workshop 
• Case Study 
• Role Play 
• Participation 


ระยะเวลา 2 วัน (09.00-16.00 น.)
จำนวนผู้เข้าอบรม 30 ท่านต่อรุ่น

Customer Testimonial

• “หลักสูตรนี้ทำให้รู้ถึงการให้ความสำคัญ และ จัดลำดับความสำคัญของลูกค้า ทำให้ สามารถบริหารลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ” 
• “วิทยากรได้ให้ เครื่องมือ ในการจัดอับดับความสำคัญของลูกค้า เพื่อนำไปใช้ในองค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ” 
• “ทำให้เรียนรู้ว่า ลูกค้าคนไหนคือลูกค้าตัวจริงที่เราควรให้ความสำคัญ ไม่ให้ความสำคัญกับลูกค้าผิดประเภท”

Customer Reference

 • cousetype

  COURSE TYPE Strategics & Planning

 • cousetype

  TARGET Leaders, Strategics manager

 • cousetype

  ESTIMATE RESULT mockup text, etc.

 • cousetype

  IN ACTIONS 5 - 15 people per class

คอร์สอื่นๆ

 • DESIGN THINKING

  DESIGN THINKING

  Learn More
 • DA VINCI CODE

  DA VINCI CODE

  Learn More
 • THE LEGENDARY TEAM

  THE LEGENDARY TEAM

  หลักสูตรอบรมสัมมนา : ทีมสร้างตำนาน

  Learn More
PAGE TOP
CONTACT
กรุณาใส่อีเมล์ เพื่อติดตามข่าวสารจากทางเรา