รายละเอียด

KEY BENEFITS

• เพื่อเรียนรู้กระบวนการพัฒนานวัตกรรมของผลิตภัณฑ์และบริการ ให้ตรงใจลูกค้าด้วยกระบวนการ Design Thinking
• เพื่อนำกระบวนการและเครื่องมือของ Design Thinking ไปใช้ในการพัฒนากระบวนการให้มีประสิทธิภาพ และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าภายในและภายนอกองค์กร
• เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กร ธุรกิจ และวัฒนธรรมองค์กรด้านนวัตกรรมอย่างยั่งยืน


KEY CONTENTS

• Design Thinking Principles & Framework
     o ความหมายและประโยชน์ของ Design Thinking
     o 5-Steps Design Thinking Frameworks ตามโมเดลของ Stanford d.School
• Design Thinking Process & Tools
     o Step 1: Empathy
     o Step 2: Define
     o Step 3: Ideate
     o Step 4: Prototype
     o Step 5: Test
• Design Thinking Application
     o การประยุกต์ใช้ Design Thinking ในธุรกิจ


TARGET PARTICIPANTS

• ผู้บริหาร
• ผู้จัดการ
• หัวหน้างาน
• ผู้นำทีม


 METHODOLOGY

• Workshop
• Case Study
• Role Play
• Participation


 ระยะเวลา 1 วัน (09.00-16.00 น.)
 จำนวนผู้เข้าอบรม 30 ท่านต่อรุ่น

Customer Reference

 • cousetype

  COURSE TYPE Strategics & Planning

 • cousetype

  TARGET Leaders, Strategics manager

 • cousetype

  ESTIMATE RESULT mockup text, etc.

 • cousetype

  IN ACTIONS 5 - 15 people per class

คอร์สอื่นๆ

 • DA VINCI CODE

  DA VINCI CODE

  Learn More
 • THE LEGENDARY TEAM

  THE LEGENDARY TEAM

  หลักสูตรอบรมสัมมนา : ทีมสร้างตำนาน

  Learn More
 • MANAGING CROSS FUNCTIONAL

  MANAGING CROSS FUNCTIONAL

  หลักสูตรอบรมสัมมนา :  การบริหารการจัดการทีมแบบ CF เพื่อผลลัพธ์ที่สูงสุด

  Learn More
PAGE TOP
CONTACT
กรุณาใส่อีเมล์ เพื่อติดตามข่าวสารจากทางเรา