รายละเอียด

ด้านลบ (-)     บ่นแต่ปัญหา ไม่พยายามหาทางออก ท้อแท้ ท้อถอย ดูถูกตนเอง อิจฉาคนอื่น วิตกกังวล พาลหาเรื่อง
ด้านบวก (+)  ต้องทำได้ เรื่องง่ายๆ โอกาสดีต้องรีบคว้า ยินดีด้วย ต้องทำได้ดีกว่าเดิม

“จงระวังความคิดของตัวเอง เพราะสิ่งที่คิด พูด หรือทำบ่อยๆ จะกลายเป็นนิสัยและพฤติกรรมของเราไปโดยปริยาย” 

พลังความคิด ถือว่าเป็นต้นทางของการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ เป็นตัวขับเคลื่อนและส่งผลต่ออารมณ์ ความรู้สึก ทำให้เกิดพฤติกรรมและการกระทำตามมาทั้งดีและร้าย จากงานวิจัยทางด้านความคิด คนเรามีแนวโน้มในการคิดด้านลบมากกว่าด้านบวกมาก ถ้าหากเราปล่อยให้พลังความคิดด้านลบเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ย่อมเป็นการทำลายศักยภาพด้านบวก หรือเป็นอุปสรรคต่อการขับเคลื่อนในทางสร้างสรรค์ ไม่ว่าจะเป็นด้านชีวิตส่วนตัว การทำงาน ความสัมพันธ์กับผู้อื่น หรือการวางแผนสู่เป้าหมายในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในงานบริการหรืองานที่ต้องติดต่อสัมพันธ์กับผู้คน ความแตกต่างกันของทัศนะ ความคิด และสิ่งซึ่งไม่เป็นดังหวัง อาจทำให้การทำงานสะดุด และกระทบต่อความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าได้


KEY BENEFITS 

 • ปลุกพลังการคิดบวก สร้างความสำเร็จในงานให้บรรลุเกินร้อย 
 • วิธีรีเซ็ตความคิด สร้างพลังชีวิตและการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 • พลิกวิธีคิด ก็เปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาส 
 • เทคนิคผลักดันให้ตัวเองเก่งกว่าเดิมจากการคิดบวก 

KEY CONTENTS 
 • ความแตกต่างระหว่างคนคิดบวก กับ คนคิดลบ 
 • เรียนรู้ถึงพลังแห่งความคิดเชิงบวก 
 • พลังแห่งความคิดบวกกับการทำงานและการดำเนินชีวิต 
 • โมเดลความคิดบวก 
 • เทคนิคการฝึกกระตุ้นความคิดเชิงบวก 
 • กลยุทธ์การเปลี่ยนความคิดเชิงลบเป็นความคิดเชิงบวก 

TARGET PARTICIPANTS 
 • ผู้บริหาร 
 • ผู้จัดการ 
 • หัวหน้างาน 
 • พนักงาน 

METHODOLOGY 
 • Workshop 
 • Case Study 
 • Role Play 
 • Participation 

 ระยะเวลา 1 วัน (09.00-16.00 น.) 
 จำนวนผู้เข้าอบรม 30 ท่านต่อรุ่น

Customer Testimonial

• หลักสูตรนี้ ทำให้มีการปรับเปลี่ยนความคิด ทัศนคติ การมองอะไรให้มองง่ายขึ้น แก้ปัญหาให้ตรงจุด ควรมองที่ตรงไหน 
• ได้เรียนรู้วิธีการคิดบวกและปรับทัศนคติเกี่ยวกับการมองคนในแง่ใหม่ๆ 
• เรียนรู้เรื่องการปรับกระบวนการความคิดให้คิดในเชิงบวก คิดในแง่บวก ฝึกตลอดไป 
• ประทับใจวิทยากรผู้สอน อาจารย์สื่อสารและสอนได้ดีมาก เห็นวิธีการคิดแง่บวก แบบเป็นขั้นตอนมากขึ้น

Customer Reference

 • cousetype

  COURSE TYPE Strategics & Planning

 • cousetype

  TARGET Leaders, Strategics manager

 • cousetype

  ESTIMATE RESULT mockup text, etc.

 • cousetype

  IN ACTIONS 5 - 15 people per class

คอร์สอื่นๆ

 • DESIGN THINKING

  DESIGN THINKING

  Learn More
 • DA VINCI CODE

  DA VINCI CODE

  Learn More
 • THE LEGENDARY TEAM

  THE LEGENDARY TEAM

  หลักสูตรอบรมสัมมนา : ทีมสร้างตำนาน

  Learn More
PAGE TOP
CONTACT
กรุณาใส่อีเมล์ เพื่อติดตามข่าวสารจากทางเรา