รายละเอียด


โดยปกติคนเราใช้ศักยภาพของตัวเองเพียง 10 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น เมื่อเทียบกับศักยภาพทั้งหมดที่ตัวเองมี ดังนั้นการโค้ช จึงเป็นทักษะสำคัญของผู้นำที่ดี เพื่อใช้ในการพัฒนาศักยภาพของทีมในระยะยาว หากมีการโค้ชที่ถูกต้อง จะสามารถกระตุ้นให้ผู้อื่นเปลี่ยนแปลงตัวเอง ได้พัฒนาวิธีคิดและพฤติกรรมจนเกิดผลงานที่มีประสิทธิภาพและผลประกอบการที่ก้าวกระโดด หลักสูตร COACHING SKILLS เป็นหนึ่งในทักษะของผู้นำ (Leadership Skills) ซึ่งผู้นำที่ดีนั้นควรตระหนักถึงความสำคัญของการโค้ช เปลี่ยนจากการบอกคำตอบเป็นการถามคำถาม เพื่อฝึกให้ทีมงานได้คิด หาคำตอบแก้ปัญหาด้วยตนเอง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาความคิดที่ยั่งยืน


KEY BENEFITS 
•  เข้าใจความสำคัญของการพัฒนาคนด้วยรูปแบบการโค้ช 
•  ทราบว่าพลังของการโค้ชสามารถเปลี่ยนวิธีคิดและพฤติกรรมของคนได้ดีที่สุด 
•  สามารถพัฒนาตัวเองจากหลุมพรางความคิดในการดึงศักยภาพของทีม 
•  รู้จักการวิเคราะห์ข้อมูลแบบเจาะลึกของผู้ได้รับการโค้ช 
•  รู้จักการฟังแบบเจาะลึกและถามคำถามเชิงรุกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีม 
•  เปลี่ยนแปลง “ศักยภาพของคน” ให้เป็น “ผลงาน” ทรงพลัง ด้วยการโค้ชอย่างตรงจุด 
•  รู้วิธีการจัดการกับอุปสรรคและกับดักในการโค้ชได้อย่างรู้ทันเท่า KEY CONTENTS 
•  ปฐมบทของการโค้ช 
•  ทำไมถึงต้องโค้ช 
•  โค้ชแตกต่างจากการพัฒนารูปแบบอื่นอย่างไร
•  หัวใจของการโค้ช
•  การวิเคราะห์คุณสมบัติของผู้ได้รับการโค้ช 
•  การประเมินจุดแข็งจุดอ่อน 
•  การค้นหาค่านิยม ความสนใจ แรงจูงใจ เป้าหมาย 
•  หลักการพื้นฐานของการโค้ช 
•  ค่านิยมของโค้ช 
•  คุณสมบัติของผู้เป็นโค้ช 
•  ทักษะและเทคนิคการโค้ช 
•  ทักษะการสังเกต 
•  ทักษะการฟัง 
•  ทักษะการมอบหมายงาน 
•  ทักษะการให้ข้อมูลป้อนกลับ 
•  กระบวนการโค้ช 
•  การกำหนดเป้าหมายในการโค้ช 
•  การวางแผนในการโค้ช 
•  การดำเนินการโค้ช 
•  การติดตามและประเมินผล 
•  อุปสรรคและกับดักที่ทำให้การโค้ชไม่ประสบความสำเร็จ


METHODOLOGY 
•  Workshop 
•  Case Study 
•  Role Play 
•  Participation 


TARGET PARTICIPANTS 

•  ผู้บริหาร 
•  ผู้จัดการ 
•  หัวหน้างาน 
•  ผู้นำทีม ระยะเวลา 1 วัน (09.00-16.00 น.) 
จำนวนผู้เข้าอบรม 30 ท่านต่อรุ่น

Customer Testimonial

• หลักสูตรนี้ทำให้ ทราบว่า การที่จะพัฒนาลูกน้องได้นั้น ไม่ใช่การบอกให้ทำ แต่เป็นการทำให้ลูกน้องคิดแก้ปัญหาเองได้มากกว่า ซึ่งถือว่า เป็นการเพิ่มศักยภาพให้ ลูกน้องด้วย
• หลักสูตรนี้ สอนให้รู้จักความแตกต่าง ของการตั้งคำถาม ว่า การตั้งคำถามที่ดี ควรทำอย่างไร และจะเป็นการชี้นำให้งานมีประสิทธิภาพได้อย่างไร 
• วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ สอนเข้าใจง่ายนำไปปฏิบัติใช้ได้จริง และ ยังเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการ โค้ช ที่ผ่านการอบรมมาแล้วจากต่างประเทศ

Customer Reference

 • cousetype

  COURSE TYPE Strategics & Planning

 • cousetype

  TARGET Leaders, Strategics manager

 • cousetype

  ESTIMATE RESULT mockup text, etc.

 • cousetype

  IN ACTIONS 5 - 15 people per class

คอร์สอื่นๆ

 • DESIGN THINKING

  DESIGN THINKING

  Learn More
 • DA VINCI CODE

  DA VINCI CODE

  Learn More
 • THE LEGENDARY TEAM

  THE LEGENDARY TEAM

  หลักสูตรอบรมสัมมนา : ทีมสร้างตำนาน

  Learn More
PAGE TOP
CONTACT
กรุณาใส่อีเมล์ เพื่อติดตามข่าวสารจากทางเรา