รายละเอียด

โอกาสที่องค์กรจะอยู่รอดคงมีน้อยลง หากผู้นำในองค์กรไม่สามารถปรับตัวให้กลายเป็นผู้นำเชิงรุกได้ 
หลักสูตร Proactive Leadership จะช่วยพัฒนาผู้บริหารในองค์กร ให้กลายเป็นผู้นำเชิงรุกที่สามารถปรับตัวและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้ สามารถพัฒนาตัวเอง ทีมงาน และผลงาน ให้เติบโตแบบก้าวกระโดดนำหน้าเหนือคู่แข่ง เรียนรู้กับดักและหนทางในการก้าวออกจาก Comfort Zone ซึ่งต้องอาศัยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและวิธีคิดแบบเดิมๆ ให้หมดไป พัฒนาคุณสมบัติของผู้นำเชิงรุกที่มีการคาดการณ์เหตุการณ์ได้ล่วงหน้า สามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น พร้อมทั้งคิดหาวิธีการรับมือได้อย่างเหมาะสม


KEY BENEFITS 
•  พัฒนาตนเองให้เป็นผู้นำเชิงรุก มีวิธีคิดเชิงรุก 
•  รู้จักการนำเป้าหมายที่ชัดเจนมาเป็นเข็มทิศนำทางสู่ความสำเร็จ 
•  พัฒนาทัศนคติและวิธีคิดเพื่อก้าวออกจาก COMFORT ZONE 
•  สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงานจากเชิงรับเป็นเชิงรุก 
•  ปรับเปลี่ยนมุมมองในการทำนายสถานการณ์ในอนาคต 
•  สามารถวางแผนล่วงหน้าเพื่อรับมือกับสถานการณ์ในอนาคตได้อย่างทันท่วงที 
•  พัฒนาทักษะการสื่อสารและประสานงานในการทำงานภายในองค์กร 
•  เพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจในระยะยาวได้อย่างดี


KEY CONTENTS 
•  พลังของการก้าวสู่การเป็นผู้นำเชิงรุก 
•  ความแตกต่างระหว่างผู้นำเชิงรุก VS ผู้นำเชิงรับ 
•  กรณีศึกษาผู้นำเชิงรุกที่ประสบความสำเร็จ 
•  กับดักของการอยู่ใน COMFORT ZONE 
•  หนทางในการก้าวออกจาก COMFORT ZONE
•  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง 
•  การพัฒนาทัศนคติแบบ CAN DO 
•  คุณสมบัติของผู้นำเชิงรุก 
•  การคาดการณ์เหตุการณ์ล่วงหน้า 
•  การวิเคราะห์ผลกระทบและวิธีการรับมือ 
•  การจัดการกับนิสัยผัดวันประกันพรุ่ง 
•  ทักษะสำคัญของผู้นำเชิงรุก
•  ทักษะการกำหนดเป้าหมาย 
•  ทักษะการวางแผนการทำงาน 
•  ทักษะการสื่อสารและประสานงาน 
•  ทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ

METHODOLOGY  
•  Workshop 
•  Case Study 
•  Role Play 
•  Participation 

TARGET PARTICIPANTS 
•  ผู้บริหาร 
•  ผู้จัดการ 
•  หัวหน้างาน 
•  ผู้นำทีม


ระยะเวลา 1 วัน (09.00-16.00 น.) 
จำนวนผู้เข้าอบรม 30 ท่านต่อรุ่น

 • cousetype

  COURSE TYPE Strategics & Planning

 • cousetype

  TARGET Leaders, Strategics manager

 • cousetype

  ESTIMATE RESULT mockup text, etc.

 • cousetype

  IN ACTIONS 5 - 15 people per class

คอร์สอื่นๆ

 • DESIGN THINKING

  DESIGN THINKING

  Learn More
 • DA VINCI CODE

  DA VINCI CODE

  Learn More
 • THE LEGENDARY TEAM

  THE LEGENDARY TEAM

  หลักสูตรอบรมสัมมนา : ทีมสร้างตำนาน

  Learn More
PAGE TOP
CONTACT
กรุณาใส่อีเมล์ เพื่อติดตามข่าวสารจากทางเรา