รายละเอียด

ลูกค้าในยุคนี้มีทางเลือกมากกว่าเดิมหลายร้อยเท่า และมีความต้องการที่เฉพาะตัวสูงมากขึ้น ดังนั้นองค์กรจึงต้องศึกษาความต้องการที่แตกต่างของลูกค้าแต่ละราย และตอบสนองให้ได้อย่างลงตัวและรวดเร็วที่สุด 

การมัดใจลูกค้าได้ จะต้องอาศัยเทคนิคต่างๆ มากมาย โดยเฉพาะเทคนิคการทำ Customer Insight ซึ่งเป็นเครื่องมือในการศึกษา เพื่อเข้าใจความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า และรู้ว่าอะไรคือปัจจัยในการตัดสินใจซื้อของลูกค้าได้เหมาะสม นอกจากนี้พนักงานขายเองจะต้องรู้จักสไตล์ของตนเอง และรู้จักวิธีการอ่านสไตล์ของลูกค้า เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้สอดคล้องกับสไตล์ของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม โดยผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้เทคนิค Rapport ที่ช่วยสร้างสัมพันธภาพอันดีกับลูกค้า


KEY BENEFITS 
•  มัดใจลูกค้าให้อยู่หมัด ด้วยเทคนิค customer insight 
•  อ่านสไตล์ลูกค้า เพื่อนำเสนอขายได้แบบโดนใจ 
•  สร้างความสัมพันธ์แบบ Rapport กระชับมิตรสนิทใจกับลูกค้า 
•  สื่อสารให้โดนใจลูกค้า กุญแจไขความลับ customer insight 


KEY CONTENTS 
•  ปัจจัยแห่งความสำเร็จของธุรกิจในยุคนี้ 
•  พฤติกรรมของลูกค้าในยุคนี้ 
    o  ใครคือลูกค้าเป้าหมาย 
    o  การค้นหาลูกค้าเป้าหมาย 
    o  พฤติกรรมและไลฟ์สไตล์ที่ต้องเตรียมรับมือ 
•  เทคนิควิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า 
•  เทคนิคการ Rapport เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดี 
    o  การเรียนรู้สไตล์ของตัวเอง 
    o  การอ่านสไตล์ของลูกค้า 
    o  การปรับสไตล์ตนเองให้เข้ากับลูกค้า 
•  เทคนิคสื่อสารให้โดนใจลูกค้า กุญแจไขความลับ customer insight 
•  เพิ่มขีดความสามารถด้านการฟัง การจับประเด็น และการพูด 
•  กรณีศึกษา Workshop 

METHODOLOGY 
•  Workshop 
•  Case Study 
•  Role Play 
•  Participation 

TARGET PARTICIPANTS 
•  ผู้บริหารงานขาย 
•  ผู้จัดการขาย 
•  หัวหน้าทีมขาย 
•  พนักงานขาย 

ระยะเวลา 1 วัน (09.00-16.00 น.) 
จำนวนผู้เข้าอบรม 30 ท่านต่อรุ่น

 • cousetype

  COURSE TYPE Strategics & Planning

 • cousetype

  TARGET Leaders, Strategics manager

 • cousetype

  ESTIMATE RESULT mockup text, etc.

 • cousetype

  IN ACTIONS 5 - 15 people per class

คอร์สอื่นๆ

 • DESIGN THINKING

  DESIGN THINKING

  Learn More
 • DA VINCI CODE

  DA VINCI CODE

  Learn More
 • THE LEGENDARY TEAM

  THE LEGENDARY TEAM

  หลักสูตรอบรมสัมมนา : ทีมสร้างตำนาน

  Learn More
PAGE TOP
CONTACT
กรุณาใส่อีเมล์ เพื่อติดตามข่าวสารจากทางเรา