รายละเอียด

จากสภาพการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นในปัจจุบัน นักขายที่ต้องการประสบความสำเร็จจะต้องพัฒนาตนเองให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างไม่หยุดยั้งเพราะนักขายที่พัฒนาตนเอง ย่อมจะประสบความสำเร็จ ในอาชีพ ได้รับคำยกย่อง สรรเสริญมากกว่า ผู้ที่ไม่ได้พัฒนาตนเองเลย ดังนั้นในหลักสูตรนี้ ผู้เข้าอบรมที่ต้องการที่จะประสบผลสำเร็จในอาชีพจะได้เรียนรู้เทคนิคที่จะพัฒนาตนเอง การค้นหาจุดแข็งของตนเอง การกำหนดเป้าหมายในชีวิต การพัฒนาความคิดเชิงบวก การวางแผนในการก้าวสู่เป้าหมาย การขจัดปัจจัยต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคในการทำงาน การเรียนรู้อุปนิสัยที่ไม่ดีของตนเองและวิธีการจัดการอุปนิสัยเหล่านี้ออกไป ตลอดหลักสูตรนี้ วิทยากรจะนำกรณีศึกษาที่น่าสนใจ กิจกรรมการเรียนรู้มากมาย...พลาดไม่ได้....เพราะหากคุณรอ.....ความสำเร็จก็รอคุณเช่นกันKEY BENEFITS 
• สามารถพัฒนาทัศนคติเชิงบวกของตนเองได้ 
• พัฒนาอุปนิสัยแห่งความสำเร็จในงานขาย 
• เรียนรู้เทคนิคการจัดลำดับความสำคัญ 
• ตระหนักถึงการมีเป้าหมายที่เป็นพลังในการก้าวสู่ความสำเร็จ 
• พัฒนาทักษะการฟังอย่างมีประสิทธิภาพ 
• พัฒนาแนวคิดแบบ Win-Win 
• เข้าใจวิธีการขจัดสิ่งรบกวนที่เป็นอุปสรรคในการทำงาน 
• สามารถทำงานกับผู้อื่นเป็นทีมเพื่อความสำเร็จ 
• เพิ่มขีดความสามารถของตนเองในการเป็นนักขายมืออาชีพ 

KEY CONTENTS 
• สาเหตุแห่งความล้มเหลวของนักขาย 
• คุณสมบัติของนักขายมืออาชีพ 
• ผลลัพธ์ของการพัฒนาอุปนิสัยที่มีต่อความสำเร็จในงานขาย 
• อุปนิสัยแห่งความสำเร็จของนักขายมืออาชีพ 
• ทัศนคติแห่งชัยชนะสำหรับนักขาย 
• การพัฒนาความคิดเชิงบวกในงานขาย 
• การเติมพลังให้ตนเอง 
• พลังของการกำหนดเป้าหมายและการวางแผนสู่เป้าหมาย 
• การจัดลำดับความสำคัญ 
• การจัดการสิ่งรบกวนและอุปสรรคในการก้าวสู่เป้าหมาย 
• การพัฒนาแนวคิดแบบ Win-Win 
• การเปิดกว้างรับฟังอย่างจดจ่อ 
• พลังของการทำงานเป็นทีม 
• การพัฒนาตนเอง 


METHODOLOGY 
• Workshop 
• Case Study 
• Role Play 
• Participation 

TARGET PARTICIPANTS 
• ผู้บริหารงานขาย 
• ผู้จัดการขาย 
• หัวหน้าทีมขาย 
• พนักงานขาย 

ระยะเวลา 1 วัน (09.00-16.00 น.) 
จำนวนผู้เข้าอบรม 30 ท่านต่อรุ่น

 • cousetype

  COURSE TYPE Strategics & Planning

 • cousetype

  TARGET Leaders, Strategics manager

 • cousetype

  ESTIMATE RESULT mockup text, etc.

 • cousetype

  IN ACTIONS 5 - 15 people per class

คอร์สอื่นๆ

 • DESIGN THINKING

  DESIGN THINKING

  Learn More
 • DA VINCI CODE

  DA VINCI CODE

  Learn More
 • THE LEGENDARY TEAM

  THE LEGENDARY TEAM

  หลักสูตรอบรมสัมมนา : ทีมสร้างตำนาน

  Learn More
PAGE TOP
CONTACT
กรุณาใส่อีเมล์ เพื่อติดตามข่าวสารจากทางเรา