รายละเอียด

อยากก้าวสู่ผู้นำในธุรกิจ องค์กรต้องรู้จักการวางแผนการขายให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ การวางแผนการขายที่ดี จะส่งผลให้ทีมงานทุกคนมีแนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจน สามารถสรรสร้างกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อพิชิตตามเป้าหมายที่วางไว้ 


หลักสูตร SMARTER SALES PLANNING ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้เรื่องการวางแผนการขายยุคใหม่อย่างครบวงจร เริ่มตั้งแต่เทคนิคการบริหารจัดการข้อมูลที่จำเป็นในการวางแผนการขาย การวิเคราะห์สถานการณ์ภายนอกและภายใน การวิเคราะห์คู่แข่งและลูกค้า การกำหนดวัตถุประสงค์และการตั้งเป้าหมายการขาย กลยุทธ์การขายในรูปแบบต่างๆ การวางแผนการขายเชิงปฏิบัติการ การดำเนินการและติดตามประเมินผล ตลอดจนการเตรียมแผนสำรองฉุกเฉิน


KEY BENEFITS 
• ก้าวสู่การเป็นนักวางแผนการขายระดับเซียน ด้วยกระบวนการขายยุคใหม่ 4 ขั้นตอน 
• เจาะลึกผลกระทบที่มีต่อยอดขาย จากภายนอกและภายในองค์กร
• วางแผนการขายอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแผนการตลาดขององค์กร 
• พิชิตเป้าหมายการขาย ด้วยสารพัดเทคนิคการวางแผน 

KEY CONTENTS 
• ความสำคัญและประโยชน์ของการวางแผนการขาย 
• ความสัมพันธ์ระหว่างแผนการขายและแผนการตลาด 
• Segment/ Target/ Positioning : แผนที่แห่งความสำเร็จในงานขาย 
• กระบวนการการขายยุคใหม่ 4 ขั้นสู่ความสำเร็จ 
• การวิเคราะห์ตลาดการขาย 
• การวางแผนปฏิบัติการสำหรับการขาย 
• การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ 
• การติดตามและประเมินผล

METHODOLOGY 
• Workshop 

• Case Study 
• Role Play 
• Participation 

TARGET PARTICIPANTS  
• ผู้บริหารงานขาย 
• ผู้จัดการขาย 
• หัวหน้าทีมขาย 
• พนักงานขาย

ระยะเวลา 1 วัน (09.00-16.00 น.) 
จำนวนผู้เข้าอบรม 30 ท่านต่อรุ่น

 • cousetype

  COURSE TYPE Strategics & Planning

 • cousetype

  TARGET Leaders, Strategics manager

 • cousetype

  ESTIMATE RESULT mockup text, etc.

 • cousetype

  IN ACTIONS 5 - 15 people per class

คอร์สอื่นๆ

 • DESIGN THINKING

  DESIGN THINKING

  Learn More
 • DA VINCI CODE

  DA VINCI CODE

  Learn More
 • THE LEGENDARY TEAM

  THE LEGENDARY TEAM

  หลักสูตรอบรมสัมมนา : ทีมสร้างตำนาน

  Learn More
PAGE TOP
CONTACT
กรุณาใส่อีเมล์ เพื่อติดตามข่าวสารจากทางเรา