รายละเอียด

“รู้เขา รู้เรา รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง” เพื่อสร้างความได้เปรียบคู่แข่ง และสามารถทำงานเชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพ นักการตลาดจะต้องสามารถวางแผนยุทธศาสตร์การตลาดได้อย่างแม่นยำ “Marketing Intelligence” จึงเป็นหลักสูตรสำคัญของนักการตลาด ที่จะช่วยสร้างโอกาสในทางธุรกิจ จากการแสวงหาข้อมูลข่าวสารด้านการตลาดอย่างรวดเร็วและประเมินคู่แข่งได้ถูกต้อง อย่าง “รู้เขา รู้เรา” เพื่อวางแผนกลยุทธ์ให้บรรลุเป้าหมาย


KEY BENEFITS 
•  เจาะลึกภารกิจข้อมูลการตลาดที่มีผลต่อการวางกลยุทธ์ (Marketing Intelligence) 
•  ตีแตกคู่แข่งด้วยการล้วงข้อมูล 
•  วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการทำ Marketing Intelligence 
•  ลองของกับกิจกรรมบทบาทสมมติ เพื่อกำจัดจุดอ่อนและหาแนวทางในการทำงานจริง 

KEY CONTENTS 
•  ภาพรวม ความหมาย และความสำคัญของ Marketing Intelligence 
•  มิติของข้อมูล ข้อมูลด้านการตลาดที่สำคัญ 
•  การแสวงหาและการเก็บรวบรวมข้อมูลคู่แข่งขัน และข้อมูลการตลาดด้านอื่นๆ 
•  การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ได้มา 
•  การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เครื่องมือทางการตลาดที่เป็นสากล 
•  การรายงาน และการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบต่างๆ 
•  ปัญหาและอุปสรรคในการทำ Marketing Intelligence 
•  กรณีศึกษาและกิจกรรมบทบาทสมมติ 

METHODOLOGY 
•  Workshop 
•  Case Study 
•  Participation 

TARGET PARTICIPANTS
•  ผู้บริหารงานขาย 
•  ผู้จัดการขาย 
•  หัวหน้าทีมขาย 
•  พนักงานขาย 

ระยะเวลา 1 วัน (09.00-16.00 น.) 
จำนวนผู้เข้าอบรม 30 ท่านต่อรุ่น

Customer Testimonial

• มีเทคนิคในการล้วงข้อมูลจากคู่แข่งอย่างแยบยล 
• ได้ไอเดียเพิ่มในการหาลู่ทางเพื่อให้ได้ข้อมูลของคู่แข่ง

Customer Reference

 • cousetype

  COURSE TYPE Strategics & Planning

 • cousetype

  TARGET Leaders, Strategics manager

 • cousetype

  ESTIMATE RESULT mockup text, etc.

 • cousetype

  IN ACTIONS 5 - 15 people per class

คอร์สอื่นๆ

 • DESIGN THINKING

  DESIGN THINKING

  Learn More
 • DA VINCI CODE

  DA VINCI CODE

  Learn More
 • THE LEGENDARY TEAM

  THE LEGENDARY TEAM

  หลักสูตรอบรมสัมมนา : ทีมสร้างตำนาน

  Learn More
PAGE TOP
CONTACT
กรุณาใส่อีเมล์ เพื่อติดตามข่าวสารจากทางเรา