SALES KNOWLEDGE

นักขายต้องทำงานแข่งขันกับเวลาในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าภายนอก เพื่อนำเสนอสินค้า ช่วยแก้ไขปัญหา และให้บริการทั้งก่อนการขายและหลังการขาย การพัฒนาทักษะของนักขายอยู่เสมอจึงเป็นสิ่งที่คุ้มค่าต่อการลงทุนมากที่สุด การที่นักขายเข้าร่วมอบรมการขายจะช่วยเสริมสร้างและพัฒนาให้การทำงานในแต่ละวันได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ และประสบความสำเร็จในเป้าหมาย  • CUSTOMER CENTRIC

  CUSTOMER CENTRIC


 • WINNING SALES WITH SMART MARKETING 4.0

  WINNING SALES WITH SMART MARKETING 4.0

  หลักสูตรอบรมสัมมนา : ปั้นธุรกิจพิชิตยอดขาย ด้วยการตลาดยุค 4.0

 • KEY ACCOUNT MANAGEMENT

  KEY ACCOUNT MANAGEMENT

  หลักสูตรอบรมสัมมนา : กลยุทธ์การบริหารลูกค้ารายสำคัญ

 • SMARTER SALES PLANNING

  SMARTER SALES PLANNING

  หลักสูตรอบรมสัมมนา : เทคนิคการวางแผนการขายอย่างเหนือชั้น

 • MARKETING INTELLIGENCE

  MARKETING INTELLIGENCE

  หลักสูตรอบรมสัมมนา : กลยุทธ์การหาข้อมูลการตลาด

 • CUSTOMER INSIGHT TECHNIQUES

  CUSTOMER INSIGHT TECHNIQUES

  หลักสูตรอบรมสัมมนา : เทคนิคการเจาะใจลูกค้า

PAGE TOP
CONTACT
กรุณาใส่อีเมล์ เพื่อติดตามข่าวสารจากทางเรา