SALES MINDSET

นักขายที่ต้องการประสบความสำเร็จจะต้องพัฒนาตนเองให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง หลักสูตรอบรมการขาย คือเทคนิคที่จะพัฒนาตนเอง เพื่อค้นหาจุดแข็งของตนเอง การกำหนดเป้าหมายในชีวิต การพัฒนาความคิดเชิงบวก การวางแผนในการก้าวสู่เป้าหมาย และขจัดปัจจัยต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคในการทำงาน   • POSITIVE THINKING FOR SALES

    POSITIVE THINKING FOR SALES

    หลักสูตรอบรมสัมมนา : ทักษะการคิดเชิงบวกสำหรับพนักงานขาย

  • HIGHLY EFFECTIVE SALES PEOPLE

    HIGHLY EFFECTIVE SALES PEOPLE

    หลักสูตรอบรมสัมมนา : การสร้างอุปนิสัยความสำเร็จของพนักงานขาย

PAGE TOP
CONTACT
กรุณาใส่อีเมล์ เพื่อติดตามข่าวสารจากทางเรา