HOW TO DOUBLE YOUR SALES PERFORMANCE

#

บทนำ

                          ในปัจจุบันองค์กรต่างๆ ต้องเร่งการพัฒนาศักยภาพของพนักงานขายให้มีความรู้ความสามารถในระดับสูงสุดหรือ  Top Sales   เนื่องจากสภาวะการแข่งขันที่ปรับตัวสูงขึ้น การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วภายใต้การบริหารจัดการทรัยากรที่จำกัด องค์กรใดก็ตามที่หยุดนิ่งหรือแม้แต่ขับเคลื่อนในอัตราที่ช้ากว่าคู่แข่งขัน เท่ากับว่าองค์กรนั้นถูกทิ้งอยู่ข้างหลังทันที    

                             การตั้งเป้ายอดขายจึงไม่เพียงแต่เพื่อการเพิ่มยอดขายให้ทันต่อการแข่งขันเท่านั้นแต่ยังคาดหวังไปถึงการเพิ่มยอดขายแบบก้าวกระโดดอีกด้วย ซึ่งหมายถึงการเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดหรือชิงเค้กก้อนนั้นมาอยู่ในมือเรานั่นเอง   การพัฒนาศักยภาพของพนักงานขายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง จะทำอย่างไรให้พนักงานขายสามารถบริหารจัดการเพิ่มทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

สมัครเข้าอบรม

รายละเอียด

KEY BENEFITS

• เข้าใจทัศนคติของการเป็นนักขายมืออาชีพแบบ Top Sales 
• ทบทวนและเข้าใจกระบวนการขายอย่างเป็นระบบ 
• เข้าใจกลไกของแนวโน้มทางการตลาดต่อการเพิ่มยอดขาย 
• สามารถทำแผนเชิงกลยุทธ์เการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
• เข้าใจต่อความสำคัญของการรักษาลูกค้าเก่าต่อยอดลูกค้าใหม่ 
• เพิ่มความแม่นยำในการเลือกกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ถูกต้อง 
• เรียนรู้เทคนิคการเพิ่มยอดขายแบบก้าวกระโดด 
• เสริมแนวคิดเชิงนวัตกรรมและการประยุกต์ใช้ในงานขาย 
• เพิ่มความมั่นใจให้พนักงานขายแบบคิดใหญ่ 


KEY CONTENTS

• ความสำคัญของงานขายต่อองค์กร 
• ทัศนคติของนักขายที่ประสบความสำเร็จ 
• การใช้ “คุณประโยชน์” (Key Benefit) ในการสร้างการขาย 
• กระบวนการขาย 7 ขั้นตอน แบบนักขายมืออาชีพ (Sales Processes) 
• การวางแผนงานขาย (Sales Planning) 
• เรียนรู้หลักพิจารณาระหว่างยอดขายและกำไร (Maximize Sales & Profit) 
• การบริหารจัดการเวลา (Time Management) 
• การจัดลำดับความสำคัญของงานและการจัดการ (Priority&Management) 
• เทคนิคการเลือกลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย (Customer Target) 
• เรียนรู้ Sales Styles เพื่อการเพิ่มยอดขายแบบก้าวกระโดด 
• กลยุทธ์การหาลูกค้าใหม่ (Untapped Market) 
• ความต้องการของลูกค้า 3 แบบที่ควรรู้ 
• 4 Questions ที่ควรรู้เพื่อเร่งโอกาสในการขาย 
• ความคิดเชิงสร้างสรรค์เพื่อปลดล็อคขีดจำกัดด้านการขาย (Inovative & Creativity Ideas) 


METHODOLOGY

• Workshop 
• Case Study 
• Role Play 
• Participation 


TARGET PARTICIPANTS

• ผู้บริหารงานขาย 
• ผู้จัดการขาย 
• หัวหน้าทีมขาย 
• พนักงานขาย 


SPEAKER 

อาจารย์กรณ์พงศ์ ปัญญ์วรพงศ์


TIME 
3 - 4 Nov  2018 (09.00-16.00) 


FEE 

12,000 TH

Customer Reference

 • cousetype

  COURSE TYPE Strategics & Planning

 • cousetype

  TARGET Leaders, Strategics manager

 • cousetype

  ESTIMATE RESULT mockup text, etc.

 • cousetype

  IN ACTIONS 5 - 15 people per class

คอร์สอื่นๆ

 • PUBLIC TRAINING 2018

  PUBLIC TRAINING 2018

  Learn More
 • PROFESSIONAL BRAND NEW MANAGER

  PROFESSIONAL BRAND NEW MANAGER

  หลักสูตรอบรมสัมนา : หลักสูตรก้าวสู่การเป็นผู้จัดการมือใหม่แบบมืออาชีพ

  Learn More
 • INNOVATIVE THINKING (SALES BOOST)

  INNOVATIVE THINKING (SALES BOOST)

  หลักสูตรอบรมสัมมนา : การคิดเชิงสร้างสรรค์เพื่องานขาย

  Learn More
PAGE TOP
CONTACT
กรุณาใส่อีเมล์ เพื่อติดตามข่าวสารจากทางเรา