LEVEL UP SALES PERFORMANCE

รายละเอียด

ในยุคที่การแข่งขันสูง ลูกค้ามีความรู้และทางเลือกมากมายในการซื้อสินค้าและบริการ การนำเสนอขายสินค้าและพยายามปิดการขายโดยมุ่งเน้นที่คุณสมบัติของสินค้าเพียงอย่างเดียวเช่นในอดีตอาจไม่เพียงพอ ผู้ขายจำเป็นที่จะต้องมีความจริงใจ ใส่ใจและเข้าใจลูกค้า รวมไปถึงพัฒนาทักษะการขายให้เป็นมืออาชีพ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยสร้างความแตกต่างให้กับสินค้าและบริการ เพื่อสร้างยอดขายให้เติบโตอย่างต่อเนื่องได้ในระยะยาว


ด้วยเทคนิคการขายแบบมืออาชีพ ที่ออกแบบมาเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานของกระบวนการขายตลอดจนสร้างความเข้าใจในลูกค้า ทำให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ตั้งแต่การสร้างทัศนคติที่ดีของการเป็นนักขายมืออาชีพและกระบวนการขายแบบมืออาชีพทั้ง 7 ขั้นตอน พร้อมการลงมือฝึกปฏิบัติจริง เพื่อสร้างยอดขายให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและครองใจลูกค้าได้ในระยะยาว


KEY BENEFITS

• เพิ่มประสิทธิภาพการขาย ให้ได้ยอดขายเพิ่มขึ้น โดยใช้ทรัพยากรน้อยลง 
• สร้างทัศนคติที่ดีในการเป็นนักขายมืออาชีพ 
• เข้าใจความแตกต่างระหว่างนักขายทั่วไป และ นักขายมืออาชีพ 
• เข้าใจกระบวนการขายแบบมืออาชีพ 
• เข้าใจลูกค้าแต่ละประเภท เพื่อเลือกรูปแบบวิธีการสื่อสารและนำเสนอให้กับลูกค้าแต่ละประเภท ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
• สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าในระยะยาว เพื่อให้เกิดการซื้อซ้ำและบอกต่อ 
• รู้แนวทางในการหาความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า และสามารถจัดการกับข้อกังวลใจของลูกค้าได้ เพื่อปิดการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ


KEY CONTENTS

• การสร้างทัศนคติในงานขาย 
• ความแตกต่างระหว่างนักขายทั่วไป และ นักขายมืออาชีพ 
• ความสำคัญและประโยชน์ของการขายมืออาชีพ 
• 7 ขั้นตอน การขายแบบมืออาชีพ 
               o เตรียมตัวอย่างไร เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
               o การค้นหาว่าใครคือลูกค้าที่แท้จริง
               o เคล็ดลับการตั้งเป้าหมายอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ และบรรลุผลสำเร็จ
               o เตรียมตัวจากภายใน สู่ภายนอก เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของสินค้าและองค์กร 

     •  การเปิดใจลูกค้า 
               o เทคนิคการ Rapport เพื่อเปิดใจลูกค้าและสร้างความประทับใจตั้งแต่แรกพบ 
               o การวิเคราะห์และอ่านสไตล์ลูกค้าแต่ละประเภท ด้วยแนวคิด DISC 


     •  การค้นหาความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าด้วยคำถามประเภทต่างๆ และการเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
     •  การนำเสนอสินค้าอย่างไรให้โดนใจลูกค้า ด้วยเทคนิคการเปลี่ยน Rational Benefits เป็น Emotional Benefits และ FAB 
     •  วิธีการตอบคำถามและจัดการกับข้อกังวลของลูกค้าแต่ละประเภท 
     •  เทคนิคการปิดการขายอย่างไรให้ได้ใจลูกค้า 
     •  การประเมินและพัฒนาตนเอง


METHODOLOGY

     • Workshop     
     • Case Study 
     • Role Play 
     • Participation 


TARGET PARTICIPANTS

     • ผู้บริหาร 
     • ผู้จัดการ 
     • หัวหน้างานทีม 
     • พนักงาน


SPEAKER

ภญ.สุดารัตน์ โชคกิจชัยTIME

14-15 Dec 2018 (09.00-16.00)


FEE

6,000 THB

Customer Reference

 • cousetype

  COURSE TYPE Strategics & Planning

 • cousetype

  TARGET Leaders, Strategics manager

 • cousetype

  ESTIMATE RESULT mockup text, etc.

 • cousetype

  IN ACTIONS 5 - 15 people per class

คอร์สอื่นๆ

 • PUBLIC TRAINING 2018

  PUBLIC TRAINING 2018

  Learn More
 • PROFESSIONAL BRAND NEW MANAGER

  PROFESSIONAL BRAND NEW MANAGER

  หลักสูตรอบรมสัมนา : ก้าวสู่การเป็นผู้จัดการมือใหม่แบบมืออาชีพ

  Learn More
 • VALUE BASED COACHING FOR LEADER

  VALUE BASED COACHING FOR LEADER

  หลักสูตรอบรมสัมมนา : ทักษะการโค้ชแบบสร้างคุณค่าสำหรับผู้นำ

  Learn More
PAGE TOP
CONTACT
กรุณาใส่อีเมล์ เพื่อติดตามข่าวสารจากทางเรา