รายละเอียด

KEY BENEFITS

• เรียนรู้ระบบที่สร้างความสำเร็จให้ตัวบุคคลและองค์กรในเวลาที่สั้นลงและเป็นระบบที่พิสูจน์มาแล้วทั่วโลกว่าได้ผลจริง 
• สร้างความรับผิดชอบต่อความสำเร็จและผลลัพธ์ที่ตนเองและทีมต้องการ 
• เพิ่มความเชื่อมั่นในตัวเองและทีมงานและสร้างความสัมพันธ์อันดีในองค์กร 
• สามารถสร้างแรงจูงใจและแรงบันดาลใจในการทำงานได้จากตัวเอง 
• เรียนรู้ที่จะรับฟังความคิดเห็นและ feedback ของคนในทีมเพื่อสร้างความสำเร็จอันรวดเร็ว


WORKSHOP HIGHLIGHT

• เน้นการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมตามขบวนการของ Canfield Methodology เพื่อให้เกิดการเข้าใจจนเข้าถึงเนื้อหาอย่างถ่องแท้และสามารถนำไปใช้และปฏิบัติได้ทันที 
• โปรแกรมจิตใต้สำนึกเพื่อปลดปล่อยศักยภาพสู่ความสำเร็จ 
• เรียนรู้กระบวนการค้นหาตัวเอง สร้างเป้าหมายที่ชัดเจนที่จะทำให้ชีวิตก้าวกระโดด 
• ระบบความสำเร็จของ The Success Principles ที่เรียบง่าย สามารถปฏิบัติตามได้ และได้ผลจริง


KEY CONTENTS

Day 1

Module 1: Take 100% Responsibility for Your Life 
• สร้างทัศนคติความรับผิดชอบ มองเห็นตัวเองเป็นต้นเหตุของผลลัพธ์ในชีวิตรวมทั้งความสำเร็จ 
• พร้อมที่จะออกแบบผลลัพธ์ที่ต้องการไม่ว่าเหตุการณ์ภายนอกจะเป็นอย่างไร

Module 2: Acknowledge Your Positive Past & Recognise Your Strengths 
• ค้นหาความสำเร็จเดิมเพื่อเสริมต่อความสำเร็จในปัจจุบันและอนาคต 
• สร้างความนับถือตัวเองให้พนักงานมีความมั่นใจและภูมิใจในตัวเอง 
• มองเห็นจุดแข็งของตัวเองจากมุมมองของคนอื่น เพื่อนำมาเป็นประโยชน์ต่อตัวเองและองค์กร

Module 3: Use Positive Self-Talk and Transcend Your Limiting Beliefs 
• แสดงให้เห็นความสำคัญของคำพูดที่มีพลังและมีผลต่อร่างกาย ความคิค สิ่งแวดล้อม และความสำเร็จ 
• เปลี่ยนความเชื่อที่จำกัดเป็นความเชื่อมีสนับสนุนและสร้างพลังสู่เป้าหมายที่ต้องการ

Module 4: Be Clear Why You are Here 
• ค้นหาจุดหมายของชีวิตและการทำงาน เพื่อที่จะทำให้สามารถสร้างแรงจูงใจให้ตัวเองในการทำงานในทุกๆวัน


Day 2

Module 5: Decide What You Want 

กำหนดวิสัยทัศน์ 3 – 5 ปี ที่ใช่และรู้สึกท้าทาย ที่จะเกิดแรงบันดาลใจในการทำงานซึ่งส่งผลดีกับประสิทธิภาพงาน 
• กำหนดเป้าหมายก้าวกระโดดที่จะทำให้ชีวิตเปลี่ยน

Module 6: Unleash the Power of Goal Setting & Affirmation 
• เปลี่ยนวิสัยทัศน์เป็นเป้าหมายที่แน่นอน และการใช้คำพูดและจินตนาการที่กระตุ้นให้ภาพความสำเร็จเกิดขึ้นในเวลาอันรวดเร็ว 
• ใช้ขบวนการ Seed Planting Exercise ที่จะสร้างความเชื่อและฝังเป้าหมายที่สำคัญลงในจิตใต้สำนึก

Module 7: Take Action & Create New Success Habit 
• วิธีการลงมือทำให้ประสบความสำเร็จ และการอาศัยทีมงานช่วยให้งานเป็นไปตามเป้าหมาย

Module 8: Feedback for your Advantage 
• วิธีการรับและใช้ feedback ให้เกิดประโยชน์สูงสุด กิจกรรมให้เกิดการตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการเปิดใจรับ feedback


METHODOLOGY

• Workshop 
• Case Study 
• Role Play 
• Participation


TARGET PARTICIPANTS

• ผู้บริหาร 
• ผู้จัดการ 
• หัวหน้าทีม 
• ผู้นำทีม


SPEAKER

อาจารย์ขนิษฐา จารุกีรติ


TIME 

17 - 18 Nov  2018 (09.00-16.00)


FEE

12,000 TH


Customer Reference

 • cousetype

  COURSE TYPE Strategics & Planning

 • cousetype

  TARGET Leaders, Strategics manager

 • cousetype

  ESTIMATE RESULT mockup text, etc.

 • cousetype

  IN ACTIONS 5 - 15 people per class

คอร์สอื่นๆ

 • PUBLIC TRAINING 2018

  PUBLIC TRAINING 2018

  Learn More
 • PROFESSIONAL BRAND NEW MANAGER

  PROFESSIONAL BRAND NEW MANAGER

  หลักสูตรอบรมสัมนา : หลักสูตรก้าวสู่การเป็นผู้จัดการมือใหม่แบบมืออาชีพ

  Learn More
 • HOW TO DOUBLE YOUR SALES PERFORMANCE

  HOW TO DOUBLE YOUR SALES PERFORMANCE

  หลักสูตรอบรมสัมมนา : เทคนิคการเพิ่มยอดขายแบบเท่าตัว

  Learn More
PAGE TOP
CONTACT
กรุณาใส่อีเมล์ เพื่อติดตามข่าวสารจากทางเรา