INNOVATIVE THINKING (SALES BOOST)

#

บทนำ

อีกหนึ่งในซีรี่ของหลักสูตร Sales Boost เพื่อเร่งการพัฒนาศักยภาพของพนักงานขายให้มีความรู้ความสามารถในระดับสูงสุดหรือ Top Sales เป็นที่ทราบกันดีว่าการแข่งขันหรือโอกาสทางธุรกิจเป็นสิ่งท้าทายมากขึ้นเรื่อยๆ ถ้าคุณยังคงยึดติดกับลูกค้ากลุ่มเดิมหรือเป้าหมายเดิมแปลว่าคุณกำลังอยู่ในภาวะอันตราย ถ้าคุณยังคงใช้วิธีการทำงานเหมือนอย่างที่เคยทำเมื่อ 10 ปีก่อน แปลว่าคุณอาจล้าหลังและไม่มีประสิทธิภาพอีกต่อไป จากคำกล่าวที่ว่า อย่าหวังผลลัพธ์ที่เพิ่มมากขึ้น จากการคิดและทำอะไรแบบเดิมๆ นั่นเป็นสิ่งยืนยันว่าในทุกวันนี้เราจะต้องคิด มองหาวิธีการใหม่ๆเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น ใช้ทรัพยากรที่จำกัดให้น้อยลง และมองหาโอกาสใหม่ๆที่ยังไม่มีใครเห็นเป็นคนแรกเสมอ

 

หลักสูตร สร้างยอดขายหลักล้าน ผ่านการคิดเชิงสร้างสรรค์ ถูกออกแบบมาจากหลักการคิดเชิงสร้างสรรค์ เพื่อผลลัพธ์ที่เพิ่ม โดยมีการปรับเนื้อหาให้ประยุกต์ใช้กับงานขาย การตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์ตลอดจน การสร้างไอเดียใหม่ๆในงานประจำที่ทำอยู่ให้มีกระบวนการและใช้ทรัพยากรที่มีค่าเช่นเวลาในการทำงานให้น้อยลงแต่ได้ผลลัพธ์ที่เพิ่มขึ้น หลักสูตรนี้จึงเหมาะสำหรับ ผู้จัดการ พนักงานขายและผู้สนใจใช้หลักความคิดเชิงสร้างสรรค์ไปประยุกต์ใช้ในงานขายและงานทั่วไปเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่สูงขึ้น

สมัครเข้าอบรม

รายละเอียด

KEY BENEFITS

  เข้าใจถึงประโยชน์ของการใช้หลักการคิดเชิงสร้างสรรค์ในการทำงาน

  ตระหนักถึงความสำคัญของการคิดเชิงสร้างสรรค์แบบเป็นระบบ

  แนะนำกระบวนการสร้างไอเดียใหม่ๆจากสิ่งที่ทำอยู่ทุกวันให้เห็นมุมมองที่แตกต่าง

  เรียนรู้กระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ตั้งแต่กระบวกการเริ่มต้น (Idea Generation) ผ่านเครื่องมือต่างๆ จนถึงผลลัพธ์ (New Solution/Result)

•  เรียนรู้การหากลุ่มลูกค้าเป้าหมายใหม่เพื่อเพิ่มยอดขายแบบหลายเท่าตัว

•  เพิ่มความสัมพันธ์อันดีและตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ดีขึ้น

•  ใช้กระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการกระบวนการทำงานต่างๆ

•  เพิ่มยอดขายและทำไรให้องค์กรแบบเป็นระบบแบบวัดผลได้

 

 

KEY CONTENTS

•  ความสำคัญของนวัตกรรม(Innovation) เมื่อโลกไม่เคยหยุดหมุน

•  การประดิษฐ์ (Invention) Vs นวัตกรรม (Innovation) 
•  เป้าหมายของนวัตกรรมคือการเพิ่มประสิทธิภาพ

•  นวัตกรรมสร้างสรรค์ได้หลากหลาย (ผลิตภัณฑ์-การบริการ-ธุรกิจ)

•  Business Model canvas

•  เรียนรู้หลัก SPEED Process

-          ศึกษาและเข้าใจปัญหา (Study)

-          ความเป็นไปได้ผ่านการคิดแบบสร้างสรรค์ (Possibility)

-          การเลือกไอเดีย (Extract)

-          การเพิ่มโอกาสความเป็นไปได้ (Enhance)

-          จากไอเดียสู่การทำจริง (Do it)

•  กลยุทธ์การหาลูกค้าใหม่ (Untapped Market)

•  ความต้องการของลูกค้า แบบที่ควรรู้

•  การประยุกต์ใช้และกรณีศึกษา

 

METHODOLOGY

• Workshop

• Case Study

• Role Play

 ParticipationSPEAKER

อาจารย์กรณ์พงศ์ ปัญญ์วรพงศ์VENUE 


TIME 
10  Nov 2018 (09.00-16.00)


FEE 
6,000 TH

Customer Reference

 • cousetype

  COURSE TYPE Strategics & Planning

 • cousetype

  TARGET Leaders, Strategics manager

 • cousetype

  ESTIMATE RESULT mockup text, etc.

 • cousetype

  IN ACTIONS 5 - 15 people per class

คอร์สอื่นๆ

 • PUBLIC TRAINING 2018

  PUBLIC TRAINING 2018

  Learn More
 • PROFESSIONAL BRAND NEW MANAGER

  PROFESSIONAL BRAND NEW MANAGER

  หลักสูตรอบรมสัมนา : หลักสูตรก้าวสู่การเป็นผู้จัดการมือใหม่แบบมืออาชีพ

  Learn More
 • HOW TO DOUBLE YOUR SALES PERFORMANCE

  HOW TO DOUBLE YOUR SALES PERFORMANCE

  หลักสูตรอบรมสัมมนา : เทคนิคการเพิ่มยอดขายแบบเท่าตัว

  Learn More
PAGE TOP
CONTACT
กรุณาใส่อีเมล์ เพื่อติดตามข่าวสารจากทางเรา