PROFESSIONAL BRAND NEW MANAGER

รายละเอียด

ด้วยรูปแบบการแข่งขันทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปและเทคโนโลยีที่พัฒนาไปอย่างมากมาย  
ทำให้ความแตกต่างระหว่างสินค้าลดลงคนจึงกลายเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจและเป็นทรัพยากรสำคัญมากขององค์กร


ดังนั้นการรักษาและพัฒนาคนให้อยู่ในองค์กรจึงเป็นกลยุทธ์สำคัญที่ส่งผลต่อความสำเร็จขององค์กรอย่างมาก   หนึ่งในกลยุทธ์ที่องค์กรให้ความสำคัญคือการโปรโมทคนดีคนเก่งให้เลื่อนตำแหน่งงานเป็นระดับผู้จัดการเพราะนอกจากเป็นสร้างแรงจูงใจให้พนักงานแล้ว     ยังเป็นเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความสำเร็จในความก้าวหน้าในอาชีพการทำงานได้อย่างชัดเจน      


       อย่างไรก็ตามหากผู้ที่ได้รับการโปรโมทให้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการไม่มีความพร้อมและยังไม่ได้รับการฝึกอบรมพัฒนาให้เข้าใจถึงบทบาทของตนเองในการเป็นผู้จัดการที่มีปัจจัยแห่งคามสำเร็จที่แตกต่างจากการเป็นพนักงานแล้วล่ะก็บริษัทก็จะมีโอกาสจะเสียสองเด้งคือเด้งแรกเสียพนักงานเก่งๆไปหนึ่งคนและเด้งที่สองคือการได้ผู้จัดการห่วยๆมาหนึ่งคนเพราะไม่ใช่ว่าพนักงานที่ทำงานเก่งและประสบความสำเร็จจะเป็นผู้จัดการที่เก่งสุดยอดและประสบความสำเร็จ


ดังนั้นหลักสูตร Professional Brand New Manager  จึงได้ออกแบบขึ้นมาเพื่อช่วยให้ผู้เข้าอบรมซึ่งเป็นผู้จัดการมือใหม่ได้เข้าใจบทบาทของตนเองในฐานะที่เป็นผู้นำทีมที่ต้องเก่งคิดเก่งคน รู้จักบริหารเวลาบริหารคนบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ


49% ของผู้จัดการมือใหม่ขาดความมั่นใจในตำแหน่งที่ได้รับ
59% ของผู้จัดการมือใหม่บอกว่าไม่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กร
85% ของผู้จัดการมือใหม่ไม่ได้รับการอบรมก่อนเลื่อนตำแหน่งวัตถุประสงค์


1. ปรับเปลี่ยน... มุมมองในการเป็นผู้จัดการและวิธีคิดในการทำงานแบบมืออาชีพ
2. เรียนรู้....กลยุทธ์และเทคนิคการบริหารงานบริหารเวลาบริหารคนเพื่อความสำเร็จ
3. พัฒนา...ทักษะการวางแผนการมอบหZมายงานและการสร้างแรงจูงใจให้ทีมงาน
4. ต่อยอด...ด้วยเครื่องมือที่นำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานตลอดระยะเวลาหกสัปดาห์ประโยชน์ที่คุณจะได้รับจาก Professional Brand New Manager

        1. Achieving higher performance and gaining trust from people

                        เข้าใจบทบาทหน้าที่ของการเป็นผู้จัดการที่เก่งงานและเก่งคน

        2. Developing can do Attitude and courage to change

                        พัฒนาทัศนคติและวิธีคิดของการเป็นผู้จัดการและกล้าเปลี่ยนแปลง

        3. Managing time and handling priority

                        เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานผ่านการบริหารเวลาและการจัดลำดับความสำคัญ


        4. Discovering leadership styles and working with team creatively

                       เข้าใจสไตล์การเป็นผู้นำของตนเองและทำงานกับทีมได้อย่างสร้างสรรค์


        5. Enhancing communication skills and executing the action plan

                        พัฒนาทักษะการสื่อสารเพื่อนำกลยุทธ์ของบริษัทไปดำเนินการได้จริง

        6. Building motivation and confidence to teamwork

                  เรียนรู้จิตวิทยาการสร้างขวัญและกำลังใจให้ทีมงานเพื่อบรรลุเป้าหมายบริษัท

     


หลักสูตร Professional Brand New Manager ต่างจากหลักสูตรอื่นอย่างไร


1. Effective and practical tools

      เรามีเครื่องมือการบริหารงาน บริหารคนให้คุณนำไปใช้งานได้ทันที

2. Experience sharing

      คุณจะได้เรียนรู้จากผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในการเป็นผู้จัดการที่พร้อมจะเปิดเผยเคล็ดลับและเทคนิคการทำงาน

3. Explore your styles

      เราช่วยให้คุณได้เข้าใจสไตล์การเป็นผู้จัดการของตัวเองที่มีจุดเด่นมากมายและสิ่งที่ต้องระวังในการบริหารทีม

4. Exercise and workshop

     เราเปิดโอกาสให้คุณได้นำสิ่งที่เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานจริงและกลับมาแบ่งปันประสบการณ์ร่วมกับวิทยากรมืออาชีพ

Customer Reference

 • cousetype

  COURSE TYPE Strategics & Planning

 • cousetype

  TARGET Leaders, Strategics manager

 • cousetype

  ESTIMATE RESULT mockup text, etc.

 • cousetype

  IN ACTIONS 5 - 15 people per class

คอร์สอื่นๆ

 • NEGOTIATION SKILLS

  NEGOTIATION SKILLS

  หลักสูตรอบรมสัมมนา : ทักษะการเจรจาต่อรอง

  Learn More
 • FACEBOOK MARKETING STRATEGY IN ACTION

  FACEBOOK MARKETING STRATEGY IN ACTION

  Learn More
PAGE TOP
CONTACT
กรุณาใส่อีเมล์ เพื่อติดตามข่าวสารจากทางเรา