“หวังแต่ผล แต่คนพัง”

“หวังแต่ผล แต่คนพัง”

“ Discovery Your Management Styles”

         “หวังแต่ผล แต่คนพัง” รู้เขารู้เรารบ 100 ครั้งชนะ 100 ครั้ง ดูคนออก บอกคนได้ ทายคนเป็น เห็นผลงาน ความท้าทาย คือ การทำให้ลูกน้องทำในสิ่งที่ไม่อยากทำ และ นำประสิทธิภาพมาใช้อย่างสงูสุด องค์กรและลูกน้องในทีม ที่มีความหลากหลาย     คุณอยากเป็นปลาที่ปรับตามน้ำหรือจะรอให้น้ำปรับตามปลา  

        ในทุกองค์กรต้องใช้ทรัพยากรมนุษย์ แต่จุดสูงสุดกว่าที่จะ “อ๋อ พอเข้าใจ “ องค์กรที่ประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่ใช้ศาสตร์  

“การอ่านจิต พิชิตใจคน “ อย่ามัว เป็นแค่ ผู้จัดการที่ “หว้งแต่ผล แล้วคนพัง “ จะทำยังไง ผู้จัดการมือใหม่ บริหารความหลากหลายให้กลายเป็น “ความสำเร็จ”

ขอขอบคุณบทความเนื้อหาสาระดีๆ

จากวิทยากร  อาจารย์  สายัณห์  ตานแต่ง

สนใจอบรมหลักสูตร  PROFESSIONAL BRAND NEW MANAGER

กดดูรายละเอียดได้ที่นี่เลย  
PAGE TOP
CONTACT
กรุณาใส่อีเมล์ เพื่อติดตามข่าวสารจากทางเรา