การบริหาร(ทีม)งานข้ามสายงาน

การบริหาร(ทีม)งานข้ามสายงาน

Cross Functional Management    

         การบริหาร(ทีม)งานข้ามสายงาน

        ระบบการทํางานสมัยใหม่ ที่ทําให้เกิดความคล่องตัวในการทํางาน ลดขั้นตอน ความยุ่งยาก ทําให้งานบรรจุตาม เป้าหมาย และยังเป็นการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับองค์กรและลูกค้า  

      

          ดังนั้น จึงได้มีการจัดทําเครื่องมือ ที่สามารถเข้ามาช่วยให้การทํางานบรรลุเป้าหมาย ซึ่งเป็นที่นิยมใช้กันมาก คือ “Cross Functional Management (CFM) หรือ Cross Functional Team (CFT)” เรียกว่า “การบริหาร(ทีม)งานข้ามสายงาน” ประโยชน์ของการบริหารแบบ CFM หรือ CFT นี้ เพื่อปิดจุดอ่อน สามารถแก้ไขปัญหาได้ทุกรูปแบบ โดยใช้เข้าไปต่อยอดระบบบริหารจัดการงานแบบเดิม

      

          คุณเป็นแบบนี้หรือไม่ ลมแทบใส่เมื่อเจ้านายบอกให้คุณไปทำงานร่วมกับคนอื่นนอกสายงาน แทบจะดิ้นตาย คุณดันได้รับมอบหมายให้ไปทำงานอื่นเองเลยทั้งที่ไม่ใช่หน้าที่หลักของคุณ..มันแย่มากเลยใช่มั้ยครับ วันนี้ผู้เขียนขอบอกคุณเลยว่า คุณกำลังโชคดีมากๆที่ได้รับโอกาสนั้น ทำใมหรือครับ

   อย่างแรก คุณได้มีโอกาสก้าวออกจาก  Comfort Zone มาสู่ Study Zone แล้ว เพราะคุณจะมีความรู้สึกตื่นเต้นและกังวลเล็กๆเมื่อต้องทำสิ่งที่ไม่คุ้นเคย และมันเยี่ยมยอดมากๆที่สมองคุณจะได้รับการกระตุ้นให้เปิดรับการเรียรรู้ใหม่ๆได้อย่างง่ายดาย ทุกท่านทราบกันดีว่า Comfort Zone ไม่มีอยู่จริงในคนที่ต้องการความก้าวหน้า

   

     อย่างที่สอง คุณมีโอกาสค้นพบแนวทางหรืองานที่คุณชื่นชอบที่แท้จริงเร็วกว่าคนอื่นๆ เชื่อหรือไม่ว่าหลายๆคนตั้งแต่เรียนจนเริ่มทำงานแรกและมุ่งทำงานในสายงานเฉพาะอย่างเดียวไปจนเกษียณแล้วกลับมาค้นพบในวันสุดท้ายของการทำงานว่า     จริงๆแล้วฉันมีความสามารถด้านการอื่นที่ยอดเยี่ยมมากๆ แต่ที่น่าเศร้าคือคุณไม่เคยเปิดให้โอกาสเข้ามาทดสอบมัน

    

     อย่างที่สาม การเป็นบุคคลทรงคุณค่าขององค์กร ผมเคยพูดคุยกับรุ่นพี่ท่านหนึ่งที่แน่นอนปัจจุบันนี้ท่านเป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัทแห่งหนึ่งไปแล้วเกี่ยวกับแนวคิดการทำงาน ท่านสอนผมว่าท่านไม่เคยสอบถามเลยว่างานพิเศษที่จะได้รับมอบหมายนอกจากงานสายตรงที่ทำนั้น         จะมีผลตอบแทนหรือได้รับการเลื่อนตำแหน่งหรือไม่ เพราะการที่บริษัทอนุญาติให้คุณเข้าถึงข้อมูลระดับสูงนั้นมีมูลค่าที่ประเมินไม่ได้         และสุดท้ายคุณจะกลายเป็นบุคคลที่รู้จักทุกๆอนูของขององค์กรและได้รับความไว้วางใจจนในที่สุด คุณจะเป็นบุคคลทรงคุณค่าที่หาใครเทียบได้

   

     อย่างที่สี่ AI(Artificial Intelligence)ก็ทำอะไรคุณไม่ได้ ..คุณลองมองดูรอบๆว่าเพื่อนที่ทำงานข้างๆคุณทำงานอย่างกับหุ่นยนต์ รอคอยคำสั่งป้อนข้อมูล ไม่เคยคิดวิเคราะห์ ไม่รับงานใหม่ๆ     ไม่ติดต่อสื่อสารกับใครข้ามแผนกและทำงานแค่ในพื้นที่ของตนเองเท่านั้นหรือไม่..    ถ้าใช่ เพื่อนคุณกำลังไม่ต่างอะไรกับหุ่นยนต์ และเพื่อนคุณคนนี้ก็จะถูกหุ่นยนต์แย่งงานไปอย่างง่ายดาย    เพราะแม้แต่หุ่นยนต์สมัยใหม่ถูกสร้างและโปรแกรมมาให้ยิ้มง่าย ใช้คล่อง ไม่เกี่ยงงอน เหมือนหลายๆคนแล้วนะครับ

    

    อย่างที่ห้า คุณมีโอกาสได้รู้จักกับเพื่อนร่วมงานใหม่ๆ มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความรู้เพื่อปเพิ่มประสิทธิภาพให้กับตัวเองและองค์กร เชื่อผมเถอะครับว่า ตำแหน่งงานในระดับสูงๆล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ “คน” เมื่อเราสร้างประสบการณ์ที่หลากที่และมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักอย่างดี

        

    โอกาสที่จะประสบความสำเร็จก็อยู่ไม่ไกล ข้างต้นคือตัวอย่างของประโยชน์ของการทำงานในลักษณะ Cross Functional Management (CFM)ที่ผู้เขียนอยากแบ่งปัน เป็นมุมมองที่นอกเหนือจากตำราการบริหารจัดการแต่เป็นชีวิตที่ใช้จริงในประสบการณ์ทำงานกับบริษัทข้ามชาติ หากมีข้อคิดเห็นหรืออยากแบ่งปันถึงข้อดีเพิ่มเติมถึงประโยชน์ของการทำงานในรูปแบบ CFM ผู้เขียนจักขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง

End.

ขอขอบคุณบทความเนื้อหาสาระดีๆ

จากวิทยากร  อาจารย์กรณ์พงศ์ ปัญญ์วรพงศ์  

สนใจอบรมหลักสูตร    MANAGING CROSS FUNCTIONAL

กดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่เลย


PAGE TOP
CONTACT
กรุณาใส่อีเมล์ เพื่อติดตามข่าวสารจากทางเรา