จะขับเคลื่อนทีมงานขายอย่างไรดี

จะขับเคลื่อนทีมงานขายอย่างไรดี

โดยธรรมชาติของงานขายเป็นงานที่ต้องแข่งกับเวลา แข่งกับตัวเอง การวัดผลงานก็วัดจากตัวเลขยอดขาย ต้องทำงานภายใต้สภาวะกดดันซึ่งทำให้พนักงานขายต้องมีแรงขับเคลื่อน (Drive) อยู่ตลอดเวลา

ดังนั้นท่านอาจจะต้องมีกลวิธีในการสร้างแรงขับเคลื่อนให้พนักงานขายมีความกระฉับกระเฉงและมีแรงกระตุ้นจูงใจในการบรรลุยอดขายที่ตั้งไว้


 กลวิธี 3 ประการมีดังนี้

1. สื่อสาร (Communicate)  ให้พนักงานขายเข้าใจในวิสัยทัศน์ของทีม (Cmpelling Visions) และจุดประกายให้พนักงานขายมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่   (Emotional Involve) นอกจากนี้ควรจะอธิบายให้พนักงานขายเห็นว่าพวกเขามีส่วนช่วยให้ทีมประสบความสำเร็จได้อย่างไร พวกเขาต้องทำอะไรบ้างเพื่อจะบรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้

2. กล้าที่จะท้าทาย  (Challenge)  พนักงานขายบ่อยๆทั้งนี้ก็เพื่อกระตุ้นให้พนักงานขายโฟกัสไปที่เป้าหมาย และนำเอาศักยภาพสูงสุดออกมาใช้อย่างเต็มที่  (Maximize Performance) นอกจากนี้ ท่านควรเปิดโอกาส  (Open)  ให้พนักงานขายแต่ละคนแสดงความคิดเห็น สนับสนุนให้พนักงานขายกล้าคิดกล้าตัดสินใจด้วยตัวเอง กระตุ้นให้พนักงานขายค้นหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเองมากกว่าจะรอถามหรือรอคำแนะนำจากท่านอย่างเดียว

3. ค้นหาให้พบว่า (Clarify) พนักงานขายแต่ละคนมีแรงจูงใจอะไรบ้าง เพราะโดยปกติแล้วคนเราจะมีแรงจูงใจที่แตกต่างกันไป บางคนมีแรงจูงใจที่เป็นตัวเงิน บางคนมีแรงจูงใจมาจากความท้าทายในการทำงาน บางคนมีแรงจูงใจมาจากความมั่นคงในอาชีพ ดังนั้นหากท่านทราบว่าใครมีแรงจูงใจอะไร ท่านก็จะสามารถตอบโจทย์และสร้างแรงขับเคลื่อนให้กับพนักงานขายคนนั้นได้อย่างดี


สรุป บทบาทของผู้จัดการขายส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานขายอย่างมาก

ดังนั้นผู้จัดการขายควรสื่อสารกับพนักงานขายอย่างสม่ำเสมอถึงเป้าหมายที่ต้องบรรลุ ชี้ให้เห็นว่าพวกเขาสำคัญอย่างไร อธิบายให้ทราบว่าท่านคาดหวังอะไรจากพวกเขา ท้าทายการทำงานของพนักงานขายเสมอๆ เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น ส่งเสริมให้กล้าคิดและตัดสินใจด้วยตัวเองและสุดท้ายค้นหาให้เจอว่าอะไรคือแรงจูงใจของพนักงานขายแต่ละคนเพื่อตอบโจทย์ให้ตรงประเด็นและมีประสิทธิภาพ เพียงเท่านี้ก็เชื่อว่าพนักงานขายของท่านจะมีขวัญและกำลังใจซึ่งจะทำให้การบรรลุยอดขายของท่านเป็นเรื่องที่ง่ายๆ.....ลองนำไปใช้นะครับ รับรอง WORK

ขอขอบคุณบทความเนื้อหาสาระดีๆ
จากวิทยากร        ดร.ชัยพัชร์    เลิศรักษ์ทวีกุล
สนใจอบรมหลักสูตร   PROFESSIONAL SALES SKILLS
 กดดูรายละเอียดได้ที่นี่เลย

PAGE TOP
CONTACT
กรุณาใส่อีเมล์ เพื่อติดตามข่าวสารจากทางเรา