7 เทคนิคการรัดเข็มขัดหรือลดต้นทุนในช่วงวิกฤติ

7 เทคนิคการรัดเข็มขัดหรือลดต้นทุนในช่วงวิกฤติ

เมื่อยอดขายและรายได้หยุดแบบฉันพลัน ผู้นำต้องใช้ Plan B เพื่อความอยู่รอด


สุดยอดของ Plan B ที่ผู้นำควร Implement ด่วนคือการรัดเข็มขัดหรือลดต้นทุนลงเพื่อให้ Lean มากที่สุด
วิกฤติรอบนี้ไม่รู้ว่ายาวนานเท่าไหร่ ดังนั้น Cash Flow จึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุด


วันนี้ผมมี 7 เทคนิคการรัดเข็มขัดและเร่งหา Cash Flow มาแบ่งปัน ลองนำไปใช้ดูนะครับ


1. เจรจาต่อรองกับเจ้าหนี้เพื่อขอพักชำระหนี้หรือลดหย่อนการจ่ายเงินต้น ดอกเบี้ยบางส่วน

2. เจรจากับคู่ค้าเพื่อขอลดค่าใช้จ่าย เช่น ค่าเช่าพื้นที่ ค่าเช่าเครื่องจักร ขอลดราคา ขอยืดเครดิตเทอมการชำระเงิน

3. เจรจากับลูกหนี้บางรายเพื่อขอเรียกเก็บเงินที่ยังค้างอยู่โดยอาจจะต้องยอมลดราคาหรือให้เงื่อนไขบางอย่างชดเชยด้วย

4. ลดหรือยกเลิกค่าใช้จ่ายด้านการตลาดและการโฆษณาที่ยังไม่ได้ผลตอบแทนในระยะสั้นลง ไปมุ่งการขายแทนในช่วงนี้

5. ระบายสินค้าที่มีอยู่ในคลังสินค้า (Inventory) ออกไปเพื่อถือเงินสดไว้ แม้ว่าจะขายต่ำกว่าราคาปกติหรือเท่าทุนก็ต้องทำ

6. ให้เช่าหรือขายสินทรัพย์ (Asset) ออกไปให้เร็วโดยเฉพาะสินทรัพย์ที่ไม่ได้ก่อให้เกิด Productivity หรือ Return on Asset

7. สื่อสารให้พนักงานทุกคนร่วมแรงร่วมใจช่วยกันลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลงทั้งหมด เช่น ค่าเลี้ยงรับรอง ค่ากิจกรรมพนักงาน
 ลองนำไปใช้ดูเท่าที่เราจะทำได้หรือเหมาะสมกับธุรกิจของเรา ช่วงนี้ Best Strategy คือการลงมือทำ ทำเลยนะครับ ทำไวได้ผลไว


ผมขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับ....เราจะสู้และรอดไปด้วยกัน


#StayHome
#StayHappy
#StayHealthy


ดร.ชัยพัชร์
DeOne Group

PAGE TOP
CONTACT
กรุณาใส่อีเมล์ เพื่อติดตามข่าวสารจากทางเรา