บริหารเวลาอย่างไรดีในช่วง Work From Home

บริหารเวลาอย่างไรดีในช่วง Work From Home

สิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุดคือเวลา (เพราะมันไม่เคยย้อนกลับมา) และสำหรับในช่วงเวลาที่พวกเราหลายคนต้อง Work from Home กันแบบนี้


หากเราบริหารเวลาได้ดีเราก็จะมีความสุขมากเพราะเราจะได้ใช้เวลากับครอบครัวและได้ปฏิบัติงานที่บ้านอย่างมีประสิทธิภาพด้วย


ดังนั้นขอแชร์เทคนิคการบริหารเวลาพอเป็นแนวทางในการนำไปใช้กันนะครับ


1. กำหนดตารางเวลาส่วนตัวและเวลาทำงานให้ชัดเจน

2. ใช้เครื่องมืออย่าง Schedule หรือ Reminder ให้เป็นประโยชน์

3. จัดทำ To do list และกำหนด Deadline ที่ชัดเจน

4. หาห้องหรือพื้นที่ทำงานที่เป็นส่วนตัวเพื่อลดการขัดจังหวะในการทำงาน

5. ลงกำหนดการทั้งนัดหมายและสิ่งที่เราตั้งใจจะทำในปฏิทิน

6. โฟกัสงานทีละงาน (ใช้ Pomodoro จับเวลาช่วยได้ก็เจ๋งเลย)

7. ประชุมงาน รอบละไม่เกิน 60 นาที กำหนดหัวข้อการประชุมไว้ล่วงหน้าด้วย

8. เข้าระบบการประชุมออนไลน์ก่อนเริ่มประชุม 10 นาทีเป็นอย่างน้อยเพื่อเตรียมความพร้อม

9. วางแผนงานและจัดลำดับความสำคัญ พยายามทำงานสำคัญที่ไม่ด่วนให้มาก

10. กำหนดเวลาที่ใช้ในการจัดการอีเมล์และแชทกับคนอื่น (หากไม่กำหนดไว้จะเสียเวลาตรงนี้เยอะมาก)


ขอให้ทุกท่านมีความสุข แข็งแรง ปลอดภัย จากวิกฤติครั้งนี้ด้วย

ผมขอส่งกำลังใจให้ทุกท่าน....เราจะสู้และรอดไปด้วยกันครับ


#StayHome
#StayHappy
#StayHealthy


ดร.ชัยพัชร์
DeOne Group

PAGE TOP
CONTACT
กรุณาใส่อีเมล์ เพื่อติดตามข่าวสารจากทางเรา