อะไรคือคุณสมบัติการเป็น Role Model ในองค์กร

อะไรคือคุณสมบัติการเป็น Role Model ในองค์กร

ลูกไม่ย่อมหล่นไม่ไกลต้น ผู้นำควรทำตัวเป็นต้นแบบที่ดีให้กับพนักงานอยากเลียนแบบอยากทำตาม (โดยไม่ต้องออกคำสั่ง)

แน่นอนว่าการเป็นตัวอย่างที่ดีนั้นสามารถสร้างวัฒนธรรมการทำงาน สร้างทีมงานในแบบที่ตรงกับ DNA ของบริษัทอีกด้วย


ลองเช็คดูว่าตัวเราหรือผู้นำในองค์กรของเรามีคุณสมบัติการเป็น Role Model เหล่านี้บ้างหรือป่าว


1. มีทัศนคติที่ดีกับองค์กร ลูกค้า เพื่อนร่วมงาน

2. มีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับค่านิยมหลักขององค์กร

3. เป็นคนที่คิดบวกและสื่อสารเชิงบวก

4. มีความเป็น Ownership สูง เอาประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง

5. เป็นที่ปรึกษาที่ดี ดูแลช่วยเหลือผู้อื่น

6. สอนงานคนอื่น แบ่งปันความรู้ (ไม่กั๊ก)

7. เน้นการป้องกันแก้ไขที่ปัญหา มากกว่าการจับผิดเพ่งโทษ

8. พัฒนาตัวเอง เรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ พยายามเรียนรู้งานใหม่ๆ

9. เปิดใจยอมรับฟังความคิดเห็นใหม่และความคิดเห็นที่แตกต่าง

10. ให้เกียรติผู้อื่นเสมอและให้ความสำคัญกับคำมั่นสัญญา

11. กล้าพูดในสิ่งที่เป็นความจริง ตรงประเด็นแต่ไม่แรง

12. เข้าใจในสถานการณ์บริษัทและ Key Success ของธุรกิจ


จะเห็นได้ว่าผู้ที่จะกลายเป็น Role Model ที่เป็นต้นแบบที่ดีต้องมีทั้ง Mindset ที่ใช่และ Skill Set ที่ดีหรือสั้นๆคือเก่งงานเก่งคนและเก่งคิด


การพัฒนาผู้นำให้เป็น Role Model ถือว่าเป็นการสร้างพ่อพิมพ์แม่พิมพ์ให้พนักงานรุ่นใหม่ได้เห็นเป็นตัวอย่างและเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามาก


อย่าลืมนะครับการปลูกต้นไม้ให้ได้ผลก็ต้องอาศัยเวลาและมีต้นกล้าที่ดี การปลูกคนก็เช่นกันต้องอาศัยเวลาและต้นแบบที่ดี เริ่มก่อนสำเร็จก่อนนะครับ


ดร.ชัยพัชร์

DeOne Group

PAGE TOP
CONTACT
กรุณาใส่อีเมล์ เพื่อติดตามข่าวสารจากทางเรา