บริหารทีมหรือบริหารคนที่ไม่ยอมปรับตัวอย่างไรดี

บริหารทีมหรือบริหารคนที่ไม่ยอมปรับตัวอย่างไรดี

การเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นในองค์กรเพื่อความอยู่รอด ปัญหาไม่ได้อยู่ที่องค์กรจะเปลี่ยนแปลงอย่างไร

แต่ปัญหาคือจะทำยังไงให้คนในองค์กรเปลี่ยนแปลงด้วยเพราะทุกคนที่ทำงานมานานก็มักจะคุ้นชินกับการทำงานแบบเดิม

คิดแบบเดิม พฤติกรรมเดิม


เรื่องนี้คงต้องเป็นบทบาทหน้าที่ของผู้นำที่จะนำและบริหารการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

ถ้าผู้นำไม่สามารถบริหารจัดการได้โอกาสที่บริษัทจะอยู่รอดต่อไปก็คงจะยาก


สำหรับแนวคิดในการบริหารคนหรือทีมที่ไม่ยอมปรับตัวที่พอเป็นไอเดียให้นำไปปรับใช้คือ


1. การสื่อสารอธิบายให้พนักงานได้เข้าใจว่าเพราะอะไรองค์กรจึงต้องเปลี่ยนแปลง หากเราเปลี่ยนแปลงสำเร็จ จะเกิดอะไรขึ้น

จะมีข้อดีกับองค์กรอย่างไร จะมีข้อดีต่อตัวพนักงานเองอย่างไร แต่หากองค์กรไม่เปลี่ยนแปลง ยังยึดติดกับสิ่งเดิม

อะไรจะเกิดขึ้นในองค์กรและจะส่งผลต่อชีวิตการทำงานความเป็นอยู่ของพนักงานอย่างไร


2. รับฟังความคิดเห็นของพนักงานว่ามีความกังวลใจอะไรกับการเปลี่ยนแปลง มีความกลัวในประเด็นไหนบ้าง

การรับฟังมีประโยชน์มากเพราะทำให้เราเข้าใจมุมมองของพนักงานเพื่อนำไปหาแนวทางแก้ไขร่วมกันได้


3. ให้เวลา ให้แนวทางในการเตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนแปลง คนทุกคนมีความสามารถในการปรับตัวปรับเปลี่ยนไม่เท่ากัน

เรื่องนี้คงต้องวางแผนให้รอบคอบและเหมาะสมกับแต่ละคนแต่ละองค์กร


สุดท้ายแล้วหากผู้นำสามารถพูดคุยสื่อสารอย่างเปิดใจและจริงใจ ผมเชื่อว่าแนวทางเหล่านี้ก็พอจะทำให้คนที่ไม่ยอมเปลี่ยนแปลง

ตระหนักถึงความสำคัญและค่อยๆปรับเปลี่ยนวิธีคิดวิธีการทำงานให้ตรงกับสิ่งที่องค์กรต้องก้าวเดินต่อไปด้วย

แน่นอนว่าโลกของความเป็นจริงอาจจะมีบางคนที่ปรับตัวไม่ได้จริงๆ องค์กรก็ต้องต้องมี Fair Policy กับคนเหล่านี้ด้วยเช่นกันครับ


ดร.ชัยพัชร์

DeOne Group

PAGE TOP
CONTACT
กรุณาใส่อีเมล์ เพื่อติดตามข่าวสารจากทางเรา