ถ้าสั่งงานน้องบ่อยลูกน้องจะเป็นผู้ตาม ถ้าถามคำถามลูกน้องบ่อยลูกน้องจะเป็นผู้นำ

ถ้าสั่งงานน้องบ่อยลูกน้องจะเป็นผู้ตาม ถ้าถามคำถามลูกน้องบ่อยลูกน้องจะเป็นผู้นำ

แม้ว่าการสั่งงานจากเป็นอะไรที่ง่ายรวดเร็วทันใจเป็นการบริหารงานแบบ Top Down ที่ผู้นำหลายคนชอบมาก

แต่หากผู้นำสั่งงานตลอดเวลาหรือว่าทำงานกับลูกน้องด้วยวิธีการสั่งงานอย่างเดียวเท่านั้น

รับรองได้ว่าจะส่งผลต่อวิธีหรือสไตล์การทำงานของลูกน้องอย่างแน่นอน


ลูกน้องจะทำงานแบบตั้งรับและรอฟังคำสั่งเท่านั้น ลูกน้องจะไม่คิดเองและจะไม่ตัดสินใจเอง

ความมั่นใจในตัวเองจะลดลงเพราะไม่ได้รับการฝึกฝนจนในที่สุดความคิดและวิจารณญาณจะหายไป

ฟังแค่นี้ก็เริ่มรู้สึกหรือยังการสั่งงานที่มากเกินไปจะทำให้ลูกน้องกลายเป็นผู้ตาม (Follower)


ในทางตรงกันข้ามถ้าผู้นำเริ่มตั้งคำถามเพื่อให้ลูกน้องได้แสดงความคิดเห็น ให้มีส่วนร่วม

ได้มีโอกาสในการคิดวิเคราะห์ ได้ใช้วิจารณญาณสติปัญญาของตัวเองในการกลั่นกรองข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ

ลูกน้องก็จะได้เรียนรู้และมีความมั่นใจในตัวเองมากยิ่งขึ้น ลูกค้าจะเป็นคนที่กล้าคิดกล้าตัดสินใจและมีความรับผิดชอบมากขึ้น


เมื่อผู้นำถาม ลูกน้องก็รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนสำคัญและรู้สึกมีส่วนร่วม ลูกค้าจะได้เรียนรู้ด้วยว่าสิ่งที่ตัวเองคิดเป็นสิ่งที่ใช่หรือไม่ใช่

ซึ่งก็สะสมเป็นประสบการณ์ที่ดี สิ่งเหล่านี้ทำให้ลูกน้องพัฒนาตัวเองกลายเป็นผู้นำ (Leader)


ฟังมาถึงตรงนี้แล้วคงสรุปได้ว่าผู้นำมีสองทางเลือกคืออยากให้ลูกน้องเป็นผู้ตาม (Follower) ก็สั่งงานเข้าไป

แต่หากอยากพัฒนาลูกน้องให้เป็นผู้นำ (Leader) ก็ควรโยนคำถามให้ลูกน้องให้มากขึ้นครับ


ดร.ชัยพัชร์

DeOne Group

PAGE TOP
CONTACT
กรุณาใส่อีเมล์ เพื่อติดตามข่าวสารจากทางเรา