การจัดการปัญหาความขัดแย้งไม่เคยเกิดจากการไม่คุยกัน

การจัดการปัญหาความขัดแย้งไม่เคยเกิดจากการไม่คุยกัน

ความขัดแย้งที่รุนแรงระหว่างเพื่อนร่วมงานและหยั่งรากลึกย่อมสั่นคลอนวัฒนธรรมการทำงานเป็นทีมที่ดี  


ผู้นำทีมที่ดีต้องไม่ปล่อยให้ความขัดแย้งบานปลาย แต่ต้องหาทางบริหารความขัดแย้งที่เกิดขึ้นให้เหมาะสม


สำหรับแนวทางการแก้ปัญหาความขัดแย้งมีมากมาย แต่สิ่งที่อยากจะบอกพวกเราคือการจัดการแก้ไข

ปัญหาความขัดแย้งที่ดีไม่เคยเกิดจากการไม่สื่อสารกัน ไม่คุยกัน (Not Communicate)


ในทางตรงกันข้ามยิ่งคู่กรณีที่มีความขัดแย้งไม่คุยกันนานมากเท่าใด โอกาสที่ทั้งสองจะกลับมาคืนดีหรือเข้าอกเข้าใจกันย่อมลดลงไป


ดังนั้นจึงสรุปได้สั้น ๆว่าหนทางสำคัญที่จะทำให้ความขัดแย้งคลี่คลายมาจากการสื่อสารและต้องเป็นการสื่อสารที่ใช่ด้วยนะครับ


การสื่อสารที่ใช่คือการสื่อสารเชิงบวก การพูดถึงทางแก้ไข การพูดถึงอนาคต มองไปข้างหน้า

หาทางออกร่วมกันและพูดคุยกันด้วยเหตุผล ไม่ใช้อารมณ์ ไม่ใช้ภาษาลบที่กระแทกความรู้สึกคนฟัง


พูดเหมือนง่ายเนอะ ถึงเวลาทำจริงก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่อธิบายมาหรอกครับ ดังนั้นหากมีคนกลางที่คอยช่วยไกล่เกลี่ย

ช่วยสร้างบรรยากาศเชิงบวกและช่วย Reframe ให้ทุกคนเห็นประโยชน์ของการมาคุยกัน ลด Ego ลงไป

ก็น่าจะพอช่วยให้จัดการความขัดแย้งลงได้


ดร.ชัยพัชร์

DeOne Group

PAGE TOP
CONTACT
กรุณาใส่อีเมล์ เพื่อติดตามข่าวสารจากทางเรา