ผู้นำที่อยากสื่อสารให้ปังกว่านี้ ฟังทางนี้

ผู้นำที่อยากสื่อสารให้ปังกว่านี้ ฟังทางนี้

ทุกคนย่อมทราบดีว่าการสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนทีม ทำให้ทุกคนเห็นภาพเดียวกัน

เพิ่มความชัดเจนในการนำกลยุทธ์ของทีมไปสู่การปฏิบัติ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในทีม

และช่วยแก้ปัญหาต่างๆได้มากมาย ฯลฯ


คำถามจึงไม่ได้อยู่ที่ว่าการสื่อสารสำคัญหรือไม่ แต่คำถามสำคัญอยู่ที่ว่า


ผู้นำทีมควรจะสื่อสารอย่างไร (How) ให้ชัดแจนตรงประเด็นและทำให้ทุกคนในทีมเข้าใจตรงกัน


ผู้นำจะสื่อสารเนื้อหาใจความ (Key Messages) หรือเลือกใช้ภาษาอย่างไรให้เหมาะสมกับคนในทีม

เพราะทุกคนมีพื้นฐานความรู้ มุมมอง ค่านิยม ความสามารถในการรับรู้แตกต่างกัน


ผู้นำจะเลือกใช้ช่องทางไหนในการสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นการประชุม การส่งสารผ่านไลน์ การโทรศัพท์ อีเมล์ การคุยกันแบบตัวต่อตัว


ผู้นำควรจะสื่อสารบ่อยแค่ไหน (Frequency) ที่เป็นความถี่ที่เหมาะสม ไม่มากเกินไปและไม่น้อยเกินไป

เพราะหากสื่อสารมากไปก็น่าเบื่อน่ารำคาญเหมือนจุกจิก หากสื่อสารน้อยไปก็จะทำให้ขาดตกหล่นสาระสำคัญไปได้


ประเด็นต่าง ๆเหล่านี้ล้วนแต่มีผลต่อประสิทธิภาพในการสื่อสารกับทีม ขอให้ผู้นำวิเคราะห์แต่ละประเด็น

และปรับให้เหมาะสมกับบุคลิกของทีมงาน ก็รับรองว่าน่าจะทำให้ผลลัพธ์ผลงานของทีมดีขึ้นอย่างแน่นอนครับ


ดร.ชัยพัชร์

DeOne Group

PAGE TOP
CONTACT
กรุณาใส่อีเมล์ เพื่อติดตามข่าวสารจากทางเรา