แจก Checklist คำถาม เตรียมตัวก่อนการเจรจาต่อรอง

แจก Checklist คำถาม เตรียมตัวก่อนการเจรจาต่อรอง

ถ้าเราอยากจะเพิ่มประสิทธิภาพในการเจรจาต่อรองซัก 50%
มีคำแนะนำว่าให้ใช้เวลาให้มากขึ้น รัดกุมขึ้น ในการเตรียมตัวเตรียมข้อมูลก่อนเจรจาต่อรอง
เพราะข้อมูลเปรียบเสมือนทองคำ และเป็นสิ่งที่มีค่ามากในการเจรจา

หากเราให้ความสำคัญหรือใช้เวลาน้อยเกินไปในขั้นตอนการเตรียมตัวก่อนเจรจา
เราอาจจะเผชิญกับผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์ และเราอาจจะ
- พลาดโอกาสสำคัญ
- ตกเป็นรองคู่เจรจา
- อยู่ในสถานการณ์ที่เสียเปรียบ
- ไม่ประสบความสำเร็จ
- ไม่บรรลุเป้าหมาย

หากเราไม่อยากตกอยู่ในสถานการณ์เหล่านี้ มาอ่านกันเลย
เพราะ 10 คำถามเหล่านี้เป็นเช็คลิสต์ที่นักเจรจาต่อรองมืออาชีพใช้ในการเตรียมการก่อนไปเจรจา
หากเราสามารถหาคำตอบได้ก่อน จะทำให้เราเข้าใจภาพรวมมีข้อมูลรอบด้าน และทำให้มีความพร้อมก่อนเข้าร่วมเจรจาต่อรอง

1. อะไรคือวัตถุประสงค์ในการเจรจา (Objective)
2. อะไรคือสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดในการเจรจา (Max)
3. อะไรคือสิ่งที่เรารับได้ขั้นต่ำที่สุดในการเจรจา (Min)
4. อะไรคือข้อแลกเปลี่ยนที่เรายินดีแลกกับคู่เจรจา (Concession)
5. ข้อแลกเปลี่ยนมีต้นทุนมูลค่าเท่าไหร่ (Cost of Concession)
6. เราจะบริหารจัดการข้อแลกเปลี่ยนที่มีให้คุ้มค่ามากสุดได้อย่างไร (Trade Concession)
7. ทีมเจรจาฝ่ายเรามีใครบ้าง (Negotiation Team)
8. แต่ละคนมีจุดแข็งอะไร มีจุดอ่อนอะไร (Strength and Weakness)
9. เราจะแบ่งบทบาทหน้าที่ในการเจรจาอะไรบ้าง (Roles and Responsibility)
10. ช่วงเวลาและสถานที่เจรจาที่ไหนที่เราได้เปรียบมากที่สุด (Time and Place)

เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ 10 เช็คลิสต์คำถามสำคัญก่อนเข้าร่วมเจรจา
หากเราสามารถตอบคำถามสิบข้อนี้ในเบื้องต้น ผมก็เชื่อว่าเราสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการเตรียมการเตรียมต้วก่อนเข้าร่วมเจรจาได้ดียิ่งขึ้น

หากท่านสนใจต้องการพัฒนาทักษะการเจรจาต่อรองเพิ่มเติม
ท่านสามารถเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Negotiation Skills ของทาง DeOne Academy

ซึ่งเป็นหลักสูตรเข้มข้นแบบ 2 วันที่จะทำให้เราเรียนรู้ Mindset ของการเป็นนักเจรจาต่อรองมืออาชีพ
และยกระดับ Skill Set ซึ่งมีทักษะจำเป็นมากมาย ที่ช่วยให้เรากลายเป็นนักเจรจาต่อรองที่เก่งกาจ
พิชิตทั้งผลลัพธ์และได้ใจคู่เจรจาอีกด้วย ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมของหลักสูตร Negotiation Skills ได้ที่
Website: https://www.deoneacademy.com/th/public-course/784

PAGE TOP
CONTACT
กรุณาใส่อีเมล์ เพื่อติดตามข่าวสารจากทางเรา