การจัดการเวลาของ Elon Musk ใน 1 วัน

การจัดการเวลาของ Elon Musk ใน 1 วัน

พวกเราเคยคิดหรือไม่ว่า Elon Musk สามารถบริหารจัดการเวลาใน 1 วันของเขา
ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดได้อย่างไร เราอาจจะมองว่าแค่เวลาที่เขาใช้ในการบริหารจัดการบริษัท
Tesla และ SpaceX ให้ประสบความสำเร็จนั้น 24 ชั่วโมงก็อาจจะไม่เพียงพอแล้ว

แต่ Elon Musk ยังไม่หยุดแค่นั้น เขายังมีความคิดที่จะพัฒนาธุรกิจใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นอยู่เสมอ
แล้วเขาจัดการเวลาในแต่ละวันของเขาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้อย่างไร เราลองมาดูกันนะครับ

เราปฎิเสธไม่ได้ว่าความสำเร็จของ Elon Musk ในวันนี้นั้น มาจากการทุ่มเททำงานหนัก
เกินกว่าเวลาที่คนทั่วไปใช้ในการทำงาน กิจวัตรประจำวันของเขานั้น ก็ไม่ต่างจากเรากันมากนักนะครับ
มีทำงาน ทานอาหาร นอน แต่เวลาในการทำงานนั้น จะเป็นส่วนใหญ่ของเวลาในแต่ละวัน
และเวลานอนของเขา อยู่ประมาณ 01.00 น. ของทุกวัน และมักจะตื่นนอนประมาณ 07:00 น.
และเมื่อตื่นมาแล้ว เขาจะต้องใช้เวลาในการอาบน้ำทุกเช้า ซึ่งมักจะเป็นเวลาที่เขาสามารถคิดสิ่งใหม่ ๆ ได้อยู่เสมอ

เวลาการทำงานส่วนใหญ่ของ Elon Musk ประมาณ 90% นั้น
จะถูกแบ่งระหว่างการทำงานที่ Tesla และ SpaceX ส่วนเวลาที่เหลืออีกประมาณ 10%
เขาจะใช้ไปกับบริษัทอื่น ๆ ที่เขาร่วมก่อตั้ง ไปลงทุนไว้ หรือเป็นคณะผู้บริหาร

ถึงแม้ว่าเขาจะใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการทำงาน แต่เขาก็ไม่ลืมที่จะให้ความสำคัญกับครอบครัวของเขา
และพยายามสร้างให้เกิด Work Life Balance ในรูปแบบของเขาเช่นกัน

การทุ่มเทเวลาส่วนใหญ่ใน 1 วัน ให้กับการทำงานที่ไม่มีวันสิ้นสุดของ Elon Musk นั้น
มีสิ่งหนึ่งที่เขาให้ความสำคัญคือ ประสิทธิภาพในการทำงาน (Productivity)
แล้วเราจะมีประสิทธิภาพแบบเดียวกับที่ Elon Musk มี ได้อย่างไร ดร.ชัยพัชร์ เลิศรักษ์ทวีกุล
Chief Executive Officer & Founder - DeOne Academy สถาบันพัฒนาภาวะผู้นำและพัฒนาธุรกิจ
ชี้ให้เห็นวิธีการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของเราตามแนวทางของ Elon MusK ดังต่อไปนี้

1. ทำงานตามกำหนดตารางเวลา


Elon Musk บริหารจัดการเวลาของเขาเพื่อให้งานมีประสิทธิภาพสูงสุด
โดยเขาจะมีการกำหนดตารางเวลาอย่างละเอียดไว้ทุกวัน โดยใช้หลักการTime Blocking Method
เขาจะแบ่งตารางงานของเขาเป็นช่วงเวลา 5 นาทีสำหรับงานต่าง ๆ ในแต่ละวัน
และใช้วิธี 80/20 ในการจัดการเวลา โดยใช้เวลา 80% ในการทำงาน และ 20% ในการคิดและวางแผน
ทำให้การใช้เวลาของ Elon Musk ทั้ง 24 ชั่วโมง ไม่มีช่วงไหนที่สูญเปล่าไปเลย

2. ทำงานแบบ multi-tasking


การเป็นผู้บริหารบริษัทใหญ่หลายบริษัท ทำให้ Elon Musk พยายามที่จะทำงานแบบ Multi-Tasking
ให้มากที่สุดเท่าที่เขาจะสามารถทำได้ เขามักจะควบรวมงานหลาย ๆ อย่างตลอดทั้งวัน
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด เช่น เช็คอีเมล์ ในขณะที่ทานอาหารเช้า
หรือประชุมงานพร้อมกับการใช้เวลากับครอบครัว

3. แก้ปัญหาด้วยหลัก first principles thinking


Elon Musk แนะนำการแก้ปัญหาด้วยหลักการ First Principles
หรือการคิดย้อนกลับไปเพื่อแก่นแท้ของปัญหาที่เราเผชิญอยู่ การหาต้นตอของปัญหา
มีความจำเป็นกว่าการเปรียบเทียบกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว หรือ สิ่งที่คนอื่นกำลังทำ
สำหรับเขาแล้ว การคิดแบบนี้เป็นเรื่องยากและต้องใช้พลังอย่างมาก แต่หากทำได้ มันก็จะนำไปสู่สิ่งใหม่ๆ
ซึ่งหลักการนี้ ทำให้เขาประสบความสำเร็จในการสร้างจรวดของ SpaceX

4. ใช้อีเมล์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด


การสื่อสารทางอีเมล์ เป็นสิ่งที่ Elon Musk ชื่นชอบมากที่สุด อีเมล์ของเขานั้น จะสั้นกระชับ
และแยกเป็นประด็นที่ชัดเจน ใช้คำที่ง่ายต่อการเข้าใจ Elon Musk ใช้อีเมล์เป็นช่องทางในการสื่อสารกับบริษัท
โดยมักจะแบ่งบันแนวคิดเกี่ยวกับบริษัท วิสัยทัศน์ และภารกิจ แนวทางที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
รวมถึง การ update เรื่องราว ต่าง ๆ ของบริษัทอีกด้วย โดยมักจะสื่อสารในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการ
และทำให้ผู้รับอีเมล์นั้นมีความสนุกในการอ่านอีเมล์ของเขา

5. หยุดเมื่อต้องหยุด


การหยุดหรือละจากสถานการณ์ หรือเป้าหมาย อย่างถูกที่และถูกเวลา เป็นอีกวิธีในการทำงาน
อย่างมีประสิทธิภาพของ Elon Musk เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงสถานการณ์หรือสิ่งรอบตัวที่รบกวนเวลา
ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพไป Elon Musk ใช้ระบบ Automation เข้ามาใช้ในบริษัท
เพื่อหยุดให้พนักงานที่อยู่ในตำแหน่งสำคัญของบริษัทเขา ทำงานที่เป็น routine work
เพื่อที่จะสามารถมีเวลาในการรับโจทย์ใหม่ ๆ ที่เขาต้องการให้ทีมงานดำเนินการ
และในหลาย ๆ ครั้ง เขามักจะตัดบทการสนทนาที่สำหรับเขาแล้วเป็นสิ่งที่เสียเวลา
หรือเป็นการสนทนาที่ไร้ประเด็นซึ่งทำให้เขานั้นสามารถมีเวลาเพิ่มขึ้นในการคิดหรือทำในสิ่งอื่นต่อไป

เป็นอย่างไรกันบ้างครับ กับการใช้เวลาใน 1 วัน ของ Elon Musk และวิธีที่จะทำให้พวกเรา
สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้สามารถบริหารจัดการเวลาในแต่ละวันของเราให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด

การที่ Elon Musk สามารถจัดเวลา24 ชั่วโมงที่มีอยู่ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดได้แบบนี้ มาจากความทุ่มเท
ที่เขาต้องการให้งานที่เขาทำทุกสิ่งประสบความสำเร็จ แน่นอนว่าการทำงานในแต่ละวันนั้น
มักจะเต็มไปด้วยปัญหา และความยุ่งยาก แต่เพื่อให้การทำงานเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
การบริหารจัดการเวลาและทักษะการจัดการกับปัญหาต่าง ๆ เป็นสิ่งที่จะทำให้เขา
สามารถทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้

หากท่านต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม เกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
สามารถกด Follow และ Like Page เพื่อไม่พลาดข้อมูลดี ๆ เพิ่มเติม นะครับ
และหากท่านต้องการพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำของท่านให้แกร่งมากขึ้น ท่านสามารถติดต่อรายละเอียดได้ที่

เว็บไซต์: https://www.deoneacademy.com/th/inhouse
โทร: 062-284-9491, 098-424-5241, 089-515-8558
PAGE TOP
CONTACT
กรุณาใส่อีเมล์ เพื่อติดตามข่าวสารจากทางเรา