เทคนิคการเจรจาต่อรอง (บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน))

บริษัท : บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)

อบรมสัมมนา : หลักสูตรเทคนิคการเจรจาต่อรอง 

วิทยากร : ดร.ชัยพัชร์ เลิศรักษ์ทวีกุล

PAGE TOP
CONTACT
กรุณาใส่อีเมล์ เพื่อติดตามข่าวสารจากทางเรา