การสื่อสารข้ามสายงาน (บริษัท เอบี ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจส์ (ประเทศไทย) จำกัด)

บริษัท : บริษัท เอบี ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจส์ (ประเทศไทย) จำกัด

อบรมสัมมนา : หลักสูตรการสื่อสารข้ามสายงาน

วิทยากร : อาจารย์สุวัชชัย แก้วทรัพย์ศักดิ์

PAGE TOP
CONTACT
กรุณาใส่อีเมล์ เพื่อติดตามข่าวสารจากทางเรา