พัฒนาภาวะผู้นำสำหรับผู้จัดการ [PUBLIC TRAINING]

PUBLIC TRAINING

อบรมสัมมนา : หลักสูตรพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับผู้จัดการ

วิทยากร : ดร.ชัยพัชร์ เลิศรักษ์ทวีกุล

PAGE TOP
CONTACT
กรุณาใส่อีเมล์ เพื่อติดตามข่าวสารจากทางเรา