เทคนิคการเจรจาต่อรอง [PUBLIC TRAINING]

PUBLIC TRAINING

อบรมสัมมนา : หลักสูตรเทคนิคการเจรจาต่อรอง

วิทยากร : ดร.ชัยพัชร์ เลิศรักษ์ทวีกุล

PAGE TOP
CONTACT
กรุณาใส่อีเมล์ เพื่อติดตามข่าวสารจากทางเรา