การคิดเชิงกลยุทธ์ ( บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด )

บริษัท : บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด

อบรมสัมมนา : หลักสูตรการคิดเชิงกลยุทธ์

วิทยากร : ดร.ชัยพัชร์  เลิศรักษ์ทวีกุล

PAGE TOP
CONTACT
กรุณาใส่อีเมล์ เพื่อติดตามข่าวสารจากทางเรา