การพัฒนาภาวะผู้นำอย่างเหนือชั้น (บริษัท ศูนย์การเรียนรู้ทิสโก้ จำกัด)

บริษัท : บริษัท ศูนย์การเรียนรู้ทิสโก้ จำกัด 
อบรมสัมมนาหลักสูตร : การพัฒนาภาวะผู้นำอย่างเหนือชั้น 
วิทยากร : ดร.ชัยพัชร์ เลิศรักษ์ทวีกุล

PAGE TOP
CONTACT
กรุณาใส่อีเมล์ เพื่อติดตามข่าวสารจากทางเรา