Train 4 Thai

ภาพความประทับใจ ระหว่างกลุ่ม Train 4 Thai ของพี่รุ่นที่ 1 โคจรมาพบกับ กลุ่ม Train 4 Thai รุ่นที่ 2 เพื่อสร้างแสงสว่างให้กับประเทศไทย 
กิจกรรมครั้งนี้ จัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา ค่ะ

PAGE TOP
CONTACT
กรุณาใส่อีเมล์ เพื่อติดตามข่าวสารจากทางเรา