เทคนิคการเจรจาต่อรอง (บริษัท กัลฟ์ เจพี จํากัด)

บริษัท : บริษัท กัลฟ์ เจพี จํากัด

อบรมสัมมนา : หลักสูตรเทคนิคการเจรจาต่อรอง

วิทยากร : ดร.ชัยพัชร์ เลิศรักษ์ทวีกุล

PAGE TOP
CONTACT
กรุณาใส่อีเมล์ เพื่อติดตามข่าวสารจากทางเรา