นวัตกรรมด้านการบริหารเพื่อความสามารถในการแข่งขัน (บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ จำกัด กรุ๊ป (มหาชน))

บริษัท : (บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ จำกัด กรุ๊ป (มหาชน) 
อบรมสัมมนา : หลักสูตรนวัตกรรมด้านการบริหารเพื่อความสามารถในการแข่งขัน 
วิทยากร : ดร.อัจฉริยะ อุปการกุล และ อ.เอกสิทธิ สุนทรนนท์

PAGE TOP
CONTACT
กรุณาใส่อีเมล์ เพื่อติดตามข่าวสารจากทางเรา