SELF-LEADERSHIP รุ่น 3 (บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด)

วิทยากร : ดร.ชัยพัชร์ เลิศรักษ์ทวีกุล


                ทักษะการนำตัวเองเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการทำงานและการใช้ชีวิตให้ประสบความสำเร็จ ในหลักสูตร Self Leadership ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะการนำตัวเอง รู้จักตนเอง สามารถกำหนดเป้าหมายในการทำงานและเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจน

PAGE TOP
CONTACT
กรุณาใส่อีเมล์ เพื่อติดตามข่าวสารจากทางเรา