ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) อบรมหลักสูตร PROFITABLE NEGOTIATION STRATEGY


                “การเจรจาต่อรองที่ได้ผลสูงสุดไม่ใช่การกดดันเพื่อให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องพ่ายแพ้ แต่เป็นการเจรจาเพื่อหาข้อตกลงที่ดีที่สุด ที่จะนำไปสู่ทางออกที่สร้างสรรค์ และความพอใจของทั้งสองฝ่าย”

PAGE TOP
CONTACT
กรุณาใส่อีเมล์ เพื่อติดตามข่าวสารจากทางเรา