บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด อบรมหลักสูตร SELF-LEADERSHIP รุ่น 4

วิทยากร : ดร.ชัยพัชร์ เลิศรักษ์ทวีกุล

                จากคำกล่าวที่ว่าหากมนุษยชาติไม่มีวิสัยทัศน์แล้วก็คงจะสิ้นสูญกันไป ทางบริษัทแบรนด์ซันโทรี่จึงได้ตัดสินใจจัดอบรมหลักสูตร Self leadership ขึ้นมาให้กับกลุ่มพนักงานและผู้บริหารเพื่อที่จะได้ร่วมแรงร่วมใจผลักดันให้วิสัยทัศน์ประสบความสำเร็จ แน่นอนว่าความสำเร็จขององค์กรคงไม่ได้มาจากคนคนเดียวแต่ว่ามาจากการร่วมไม้ร่วมมือกันกัน ผู้อบรมในหลักสูตรนี้ได้เรียนรู้การกำหนดเป้าหมายที่ท้าทายและการค้นหาวิธีการไปสู่เป้าหมายปลุกจิตสำนึกของการต่อสู้เพื่อความสำเร็จการทำงานร่วมกันเป็นทีมอย่างมีความหมาย สุดท้ายแล้วผู้อบรมยังได้เรียนรู้สไตล์ของ ผู้อื่นและการอ่านสไตล์ของตัวเองผ่านแนวคิด ที่มีชื่อเสียงอีกด้วย

PAGE TOP
CONTACT
กรุณาใส่อีเมล์ เพื่อติดตามข่าวสารจากทางเรา