บริษัท ภิรัช แมนเนจเม้นท์ จำกัด อบรมหลักสูตร EFFECTIVE CROSS FUNCTIONAL COMMUNICATION

วิทยากร : อาจารย์สุวัชชัย แก้วทรัพย์ศักดิ์


                ปัจจุบัน ธุรกิจมีการขับเคลื่อนไปอย่างรวดเร็ว ทำให้มีบุคลากรเพิ่มขึ้น และการบริหารงานเริ่มมีความซับซ้อน กว่าเดิม เทคนิคการสื่อสารข้ามสายงานอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเป็นเครื่องมือที่จำเป็นต่อความสำเร็จในการทำงาน เพื่อให้ทุกฝ่ายทำงานร่วมกันไม่เกิดข้อผิดพลาด หรือการทะเลาะกัน ตัดปัญหาเรื่องการเกี่ยงงาน ขจัดเรื่องการทับซ้อน ของงาน แต่เกิดการประสานงานกัน ร่วมมือเสมือนเป็นทีมงานเดียวกันอย่างแท้จริง ท่ามกลางสัมพันธภาพ และบรรยากาศที่ดีในการทำงาน 

PAGE TOP
CONTACT
กรุณาใส่อีเมล์ เพื่อติดตามข่าวสารจากทางเรา