บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด อบรมหลักสูตร LOST IN AMAZON LEADING TEAM TO MAXIMIZE PERFORMANCE

วิทยากร :  อาจารย์วิกรม กอบเดช


                Lost in Amazon: Leading team to Maximize Performance  หลักสูตรผู้นำทีม ออกแบบมาเพื่อให้ผู้นำทีมในองค์กรได้ ตระหนักถึงคุณสมบัติของตนเองที่เป็นจุดแข็งและประเด็นที่ตนเองต้องพัฒนา อบรมผู้นำทีม โดยเรียนรู้คุณสมบัติของผู้นำทีม ยุคใหม่ที่ต้องทั้งเก่งงานและเก่งคน การวางแผนพัฒนาจุดอ่อนและจุดแข็งของตนเอง การสร้างทัศนคติ แรงจูง ใจให้กับตนเองและทีม เพื่อที่จะเป็นผู้นำองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

PAGE TOP
CONTACT
กรุณาใส่อีเมล์ เพื่อติดตามข่าวสารจากทางเรา