บริษัท อิโนแอ็ค ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จำกัด อบรมหลักสูตร DA VINCI CODE

วิทยากร :  อาจารย์วิกรม กอบเดช


       บรรยายกาศโดยรวมของงานสนุกสนานมากกับกิจกรรม  ถอดรหัสลับ ดาวินชี่  กับหลักสูตร DAVINCI  ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ เพื่อพัฒนามุมมองและขจัดวิธีคิดแบบ Silo ที่จะช่วยสร้างบรรยากาศของการสื่อสารที่เปิดเผยในทีมในเห็นคุณค่าของความแตกต่างของเพื่อนร่วมทีม  โดย อาจารย์วิกรม กอบเดช  ภายในงานมีกิจกรรมเล่นเกมส์ อ่านจดหมาย ฯลฯ

PAGE TOP
CONTACT
กรุณาใส่อีเมล์ เพื่อติดตามข่าวสารจากทางเรา