บริษัท เอส แอนด์ แอล สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จำกัด อบรมหลักสูตร ANALYTICAL THINKING

บริษัท : บริษัท เอส แอนด์ แอล สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จำกัด

อบรมสัมมนา : หลักสูตร ANALYTICAL THINKING

วิทยากร : อาจารย์ พลอยไพลิน สกลอรรจน์           

        ภาพงานอบรมหลักสูตร  ANALYTICAL THINKING  โดย อาจารย์ พลอยไพลิน สกลอรรจน์   อบรมสอนให้ความรู้กับพนักงาน บริษัท เอส แอนด์ แอล สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จำกัด    ในหัวข้อหลักสูตร Analytical Thinking การประยุกต์ใช้กระบวนการคิดเชิงวิเคราะห์และเทคนิคในการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ให้การตัดสินใจทางธุรกิจมีประสิทธิภาพ สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันขององค์กร  

PAGE TOP
CONTACT
กรุณาใส่อีเมล์ เพื่อติดตามข่าวสารจากทางเรา