บริษัท ทริโก้ ควอลิตี้ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด อบรมหลักสูตร PSYCHOLOGY FOR CONVINCING

วิทยากร : อาจารย์กรณ์พงศ์ ปัญญ์วรพงศ์

การที่องค์กรจะประสบความสำเร็จได้นั้น ต้องชักจูงให้ผู้ปฏิบัติงาน พร้อมจะกระทำทุกวิถีทางก้าวไปกับองค์กรเพื่อพิชิตความสำเร็จ หลักสูตร PSYCHOLOGY FOR CONVINCING จึงได้นำเทคนิคต่างๆ ทางจิตวิทยา มาใช้คิดวิเคราะห์ให้เกิดประโยชน์ ทั้งในแง่ของผู้บังคับ บัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา ลูกค้า หรือแม้กระทั่งการดำเนินชีวิต

PAGE TOP
CONTACT
กรุณาใส่อีเมล์ เพื่อติดตามข่าวสารจากทางเรา