ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) EFFECTIVE SYSTEMATIC & ANALYTICAL THINKING

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

วิทยากร : อาจารย์วิกรม  กอบเดช

    รับชมภาพบรรยากาศใน หลักสูตร EFFECTIVE SYSTEMATIC & ANALYTICAL THINKING  โดย วิทยากร  อาจารย์วิกรม  กอบเดช ได้มาถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์สอนให้กับพนักงานบริษัท   ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  โดยภายในงานมีการเล่นเกมทำกิจกรรมเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ใช้ความคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพสร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้กับองค์กร

PAGE TOP
CONTACT
กรุณาใส่อีเมล์ เพื่อติดตามข่าวสารจากทางเรา